KVKK

KVKK NEDİR

KVKK, Türkçe adıyla Kişisel Verilerin Korunması Kanunu, Türkiye’de kişisel verilerin işlenmesi, saklanması ve korunmasını düzenleyen bir yasadır. 7 Nisan 2016 tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde kabul edilen kanun, 24 Mart 2016 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Kanun, Avrupa Birliği Genel Veri Koruma Tüzüğü’ne (GDPR) benzer şekilde, kişisel verilerin işlenmesi ve korunmasına ilişkin esasları düzenler. KVKK’nın amacı, bireylerin kişisel verilerinin işlenmesiyle ilgili haklarını korumak ve bu verilerin hukuka uygun bir şekilde işlenmesini sağlamaktır. Kanun, kişisel verilerin toplanması, işlenmesi, saklanması, kullanılması, aktarılması ve imhası gibi konuları düzenler ve bu süreçlerdeki kuralları belirler. KVKK’nın ihlali durumunda ise ciddi cezalar öngörülmektedir. Bu nedenle, kanunu işletmeler ve diğer kurumlar için önemli bir yasal gereklilik haline getirmiştir.

KVKK HAKLARI NELERDİR

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK), bireylerin kişisel verilerinin işlenmesiyle ilgili çeşitli haklarını tanır. Bunlar şunları içerir:

 1. Bilgilendirilme Hakkı: Kişisel verilerin toplanması sırasında, veri sahibi olan bireylerin bilgilendirilmesi gerekmektedir. Bu bilgilendirme, hangi verilerin neden toplandığını, nasıl işlendiğini, kimlerle paylaşıldığını ve diğer önemli konuları içermelidir.
 2. Erişim Hakkı: Veri sahipleri, kendileriyle ilgili kişisel verilere erişim talebinde bulunabilirler. Bu, hangi verilerin işlendiğini ve bu verilere kimlerin eriştiğini anlama amacını taşır.
 3. Düzeltme Hakkı: Kişisel verilerde yanlışlık veya eksiklik olduğunda, veri sahipleri bu hataların düzeltilmesini talep edebilirler.
 4. Silme Hakkı (Unutulma Hakkı): Kişisel verilerin belirli koşullar altında silinmesini veya yok edilmesini talep etme hakkıdır. Bu, veri işleme amacının sona ermesi veya veri sahibinin onayını geri çekmesi gibi durumlarda geçerlidir.
 5. İşleme İtiraz Etme Hakkı: Kişisel verilerin belirli bir amacın gereğince işlenmesine itiraz etme hakkıdır. Veri sahibi, kişisel verilerinin hukuka aykırı bir şekilde işlenmesine veya kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olmadığı durumlarda bu hakkı kullanır.
 6. Taşınabilirlik Hakkı: Kişisel verilerin, yapılandırılmış, yaygın olarak kullanılan ve makine tarafından okunabilir bir formatta veri sahibine veya başka bir veri sorumlusuna aktarılmasını talep etme hakkıdır.
 7. Otomatik İşleme Tabi Tutulmama Hakkı: Veri sahipleri, kendilerini olumsuz etkileyebilecek veya hukuki sonuçlar doğurabilecek otomatik karar alma süreçlerine tabi tutulmama hakkına sahiptirler.

Bu haklar, kişisel verilerin korunması ve işlenmesiyle ilgili KVKK tarafından sağlanan temel haklardır. Bu haklar, veri sahiplerine kişisel verileri üzerinde daha fazla kontrol sağlamak ve gizliliklerini korumak için tasarlanmıştır.

KVKK HAKKINDA FARKLI BİLGİLER

VKK hakkında farklı bilgiler şunları içerir:

 1. Veri Sorumlusu ve Veri İşleyenler: KVKK, veri sorumlusu ve veri işleyen kavramlarını tanımlar. Veri sorumlusu, kişisel verilerin işleme amaçlarını ve yöntemlerini belirleyen veya belirleyen kişi veya kurumdur. Veri işleyen ise, veri sorumlusunun adına kişisel verileri işleyen kişi veya kurumdur.
 2. Kurumsal Yükümlülükler: KVKK, kurumlara çeşitli yükümlülükler getirir. Bunlar arasında kişisel verilerin güvenliğini sağlama, veri ihlallerini bildirme, veri sahiplerinin haklarına saygı gösterme gibi hususlar bulunur.
 3. Kıyaslama Diğer Ülkelerdeki Benzer Yasalarla: KVKK, Avrupa Birliği’nin Genel Veri Koruma Tüzüğü (GDPR) ile benzerlikler gösterir. Bu yasalar arasındaki farklar ve benzerlikler önemlidir, çünkü uluslararası veri transferlerinde uyumluluk gerekliliklerini etkiler.
 4. Ceza ve İhlal Durumları: KVKK’nın ihlal edilmesi durumunda ciddi cezalar öngörülmektedir. Bu cezalar, para cezaları, faaliyetin geçici veya sürekli olarak durdurulması, ticaret sicil kaydının silinmesi gibi çeşitli yaptırımları içerir.
 5. Kişisel Veri Güvenliği Standartları: KVKK, kişisel verilerin korunması için belirli güvenlik standartlarını belirler. Bu standartlar, kişisel verilere erişimi sınırlama, veri bütünlüğünü sağlama, veri sızıntılarını önleme gibi konuları kapsar.
 6. Yetkilendirilmiş Kişi ve Kuruluşlar: KVKK, kişisel verilerin korunması ve denetlenmesiyle ilgili olarak yetkilendirilmiş kişi ve kuruluşları belirler. Bu kişi veya kuruluşlar, KVKK’nın uygulanmasını izler, denetler ve gerektiğinde yaptırım uygular.

KVKK, kişisel verilerin korunması ve işlenmesiyle ilgili önemli bir yasa olup, Türkiye’deki tüm kurumların ve bireylerin dikkate alması gereken bir dizi yasal düzenlemeyi içermektedir.

sağlık sitesi takipçi satın al |-| nakliyat |-| instagram beğeni hilesi |-| arastir.net |-| vds satın al |-| wordpress cache |-| ofis taşımacılığı |-| APK indir |-| tv8 canlı izle |-| aydın haber |-| Tiktok Takipçi Hilesi |-| instagram izlenme satın al |-| antalya haber |-| ipek fal bilim merkezi
evden eve nakliyat |-| istanbul eşya depolama |-| kartal evden eve nakliyat |-| Ev Eşyaları Depolama |-| istanbul evden eve nakliyat |-| IGBT tabanlı kompanzasyon |-| şehirlerarası evden eve nakliyat