İlan

ERTAN HABER ilan sayfasıdır ilanlarınızı 05424470026 telefon numarasına iletin ve ilanınız yayımlansın… İlan vermeyi ertelemeyin. İlan vermek ücretlere tabiidir.

Gazete ve Dergi İlanları

Gazete ve dergilerde verilen ilan çeşitlerini şu şekilde sıralayabiliriz;

  • Küçük seri ilanlar: Satılık araba, ev, eşya, eleman arayanlar, iş arayanlar, kurslar, kayıplar gibi çok çeşitli konuları içermektedir. Bu ilanlar gazete sayfalarında az yer kaplayan seri ilanlar başlığı altında yayınlanmaktadırlar. Bu tür seri ilanlarda gelişen teknolojiyle birlikte yerini internet sitelerine bırakmaya başlamıştır. Ayrıca bu tür ilanlar dergilerde yayınlanmaz.
  • Ticari İlanlar: Çeşitli kuruluşların mal hizmetlerini tanıtmak amacıyla yayınlanan ve reklam havasında olan ilanlardır. Resim, grafik, gibi malzemeler kullanılarak hazırlanabileceği gibi sadece yazı ve çerçeveden oluşan ilanlarda vardır. Bu tür ilanların hazırlanması daha fazla profesyonellik ister. Çünkü burada hedeflenen amaç; sadece duyuru yapmak değil, aynı zamanda tanıtımı sağlamaktır. Ticari ilanlarda çekicilik ve albeni çok önemlidir. Bununla birlikte ticari ilanlar hem gazete hem de dergilerde bulunabilirler. Fakat dergilerde daha yoğun bulunurlar. Dergilerde yoğun olarak bulunma nedenleri de dergi sayfa sayısının daha kolay artırılıp azaltmasından dolayıdır diyebiliriz. Ve gazeteler gibi günlük yayınlanmadıkları için reklam fiyatları daha pahalıdır. Dergiler belli bir hedef kitle ve spesifik konularda yayınlar yaptıkları için o kitleyi amaçlayanlar tarafından yoğun kullanılan yayınlardır ve bu da ticari ilan için dergiyi cazip alan kılmaktadır.
  • Resmi İlanlar: Kanun, tüzük ve yönetmeliklerle yayınlatılması zorunlu hale getirilmiş ilanlara resmi ilanlar denir. Resmi ilanlar kamu kurum ve kuruluşları tarafından verilir. Tüm resmi kurumlar (mahkemeler, bakanlıklar vb.), Genel ve Katma Bütçeli Daireler, İl Özel Daireleri, Belediyeler, İktisadi Devlet Teşebbüsleri ve sermayesinin yarısından fazlası kamu kurumlarına ait kuruluşların reklam mahiyetinde olmayan ilanları resmi ilanlardır. Bilinmelidir ki; bu tür ilanlar dergiler de yer almaz.

İnternet İlanları

Küçük seri ilanlarda yayınlanan her alandaki ilan teknoloji ile birlikte internet ortamına kaydığı/eklendiği ilan şeklidir.