Göz Hastalıkları Nedir? Gece Körlüğü Tedavi Edilmezse Ne Olur?

Göz Hastalıkları Nedir? Gece Körlüğü Tedavi Edilmezse Ne Olur?

BU REKLAM SİZE ÖZEL YAYIMLANMAKTADIR

Göz Hastalıkları Nedir? Gece Körlüğü Tedavi Edilmezse Ne Olur? Göz hastalıkları, çevresel ya da genetik faktörlere bağlı olarak gelişen ve çeşitli görme problemlerine yol açabilen fiziksel rahatsızlıklardır. Göz kapaklarında, gözü dış etkilere karşı koruyan ve saydam tabaka olarak bilinen göz zarında, gözyaşı kanallarında, göz merceğinde ya da gözü saran sinir dokularında meydana gelen her türlü hastalık göz hastalıkları olarak adlandırılır

Göz hastalıklarının belirtileri nelerdir?

Vücudun en önemli duyu organlarından biri olan gözlerde ortaya çıkan herhangi bir problem görme duyusunda gerilemeye ya da göz içerisinde batma, yanma ve benzeri şikayetlere yol açtığı için, göz hastalıklarının belirtileri kolayca fark edilebilir.

BU REKLAM SİZE ÖZEL YAYIMLANMAKTADIR
 • Gözlerde ağırlık ve ağrı,
 • Göze yabancı bir cisim kaçmış hissi,
 • Gözlerde yaşarma, ağlama şeklinde gözyaşı atımı, çapaklanma problemleri,
 • Şiddetli göz kaşıntıları, kızarıklık ve yanma hissi,
 • Görme alanında daralma ve görme azlığı,
 • Göz kapağı düşüklüğü ve göz kapaklarında şişlik,
 • Başı bir yana eğerek bakma ve gözleri kısarak bakma

gibi problemlerin bir ya da birkaçının yaşanması göz hastalıklarının habercisi olabilir.

göz hastalıkları nedir? gece körlüğü tedavi edilmezse ne olur?
göz hastalıkları nedir, gece körlüğü tedavi edilmezse ne olur, körlük tanısı nasıl koyulur, göz körlüğünün sebepleri nedir, göz hastalıklarının nedenleri ve tedavi yöntemleri nelerdir, belirti ve sebepleri nedir, tanısı nasıl koyulur ve çeşitleri nedir, glokom göz tansiyonu nedir

Göz hastalıkları nedenleri nelerdir?

Göz hastalıkları genetik ya da çevresel nedenlere bağlı olarak gelişebilir. En yaygın göz hastalıkları nedenleri: 

 • Görmeyi zorlaştıran az ya da çok ışıkta çalışmak, 
 • Göze yabancı cisim kaçması sonucu gelişen göz hasarı,
 • Sinüzit, baş ağrısı, grip, nezle ve ateşli hastalıkların yan etkileri,
 • Göz yaşı kanallarında tıkanıklığa ya da çevresel etmenlere bağlı gelişen göz kuruluğu problemi,
 • Diyabet, kalp hastalığı gibi rahatsızlıklar,
 • Genetik özellikler (aile öyküsünde göz hastalığı bulunması).

Göz hastalıkları çeşitleri nelerdir?

Konjenital (doğuşsal) kaynaklı birçok göz hastalığı ile birlikte gelişen teknoloji ile artan televizyon ve akıllı cihaz kullanımına bağlı olarak ortaya çıkan göz problemlerinden bahsedilebilir. 

 • Glokom (Göz Tansiyonu): Göz içi sıvıyı dışarı bırakan kanallarda meydana gelen yapısal tıkanıklık, sıvının dışarıya yeterli miktarda boşaltılamaması neden olup göz içi basıncı artırır. Artan göz basıncı da göz sinirlerinde kayıplara neden olarak bulanık görme, şiddetli baş ve göz ağrısı gibi problemlere yol açar. 
 • Katarakt (Göze Perde İnmesi): İlerleyen yaşlarda ve şeker hastalarında görülme oranı daha yüksek olan Katarakt, göz merceğinin saydamlığını yitirdiği bir göz hastalığıdır. Göz merceğinin saydamlığını kaybetmesi ile ağrısız ve hızlı bir şekilde ilerleyen görme kaybı, göz kamaşması ve ışığa karşı şiddetli hassasiyet gelişir.
 • Renk Körlüğü: Görme merkezinde renk ayırt etmeyi sağlayan özel pigmetlerin olmaması ya da yeterli miktarda pigment bulunmamasına bağlı gelişen, genellikle kalıtsal seyreden bir görme problemidir. Renk körlüğü genellikle kırmızı, yeşil ve mavi renklerden bir ya da daha fazlasını ayırt edememeyle ortaya çıkar.
 • Şaşılık: Sıklıkla doğuştan gelen veya kaza ya da ateşli hastalıklar sonucu oluşabilen şaşılık problemi, iki gözün bir noktaya paralel bir şekilde bakmasını engelleyen bir göz problemi olarak tanımlanabilir.
 • Alerjik Konjonktivit: Toplumda en sık görülen göz hastalıklarının göz alerjileri kaynaklı olarak geliştiği söylenebilir. İlaçlara ve makyaj ürünlerine karşı gelişen Temas Göz Alerjisi, sıcak ve kuru iklim kaynaklı Bahar Göz Alerjisi, saman nezlesi olarak bilinen Mevsimsel Alerjik Konjonktivit  en sık karşılaşılan alerjik göz hastalıklarındandır. 
 • Ektropiyum: Yaşlılık dönemlerinde yaşlılığa bağlı gelişen göz kapağı sarkmaları, göz kapağının ters dönmesi olarak da bilinen yaygın bir göz problemidir. 

Göz hastalıkları tanısı nasıl konulur? 

Görme bulanıklığı, şiddetli göz ağrıları, baş ağrısı, bulantı, gözlerde kızarıklık ve şişme gibi belirtilerin gözlenmesi bir göz hastalığının varlığına işaret eder. Belirtilerin doğru gözlenmesi etkili tanı ve tedavi için oldukça önemlidir. Doğru tanı belirtiler ile birlikte göz doktorları tarafından yapılan test ya da muayeneler sayesinde belirlenir. Göz hastalıklarının teşhisi için en çok kullanılan başlıca tanılama yöntemleri: 

 • Görme kaybı testi,
 • Tonometre adı verilen ve göz içi basıncı ölçen alet ile yapılan göz dibi muayenesi,
 • Göz bebeği üzerine damlatılan ve gözün genişlemesini sağlayan damla ile gözün ışığı kırma değerleri, retina muayenesi (görme zarı) ve optik sinir (görme siniri) muayenesinin yapılması olarak sıralanabilir.

Göz hastalıklarının tedavi yöntemleri nelerdir?

Görme alanında daralmalara sebep olan göz hastalıkları günlük yaşam kalitesini olumsuz yönde etkilediği için doğru tedavi yöntemlerinin tercih edilmesi oldukça önemlidir. Doğuştan gelen göz rahatsızlıkları ve çevresel etmenlere bağlı olarak ortaya çıkan görme problemleri için birbirinden farklı tedavi yöntemleri geliştirilmiştir. Detaylı göz muayenesi ile doğru şekilde tanılanan göz probleminin tedavisi için doktorunuz tarafından gözlük kullanımı, ilaç tedavisi, ya da cerrahi girişim gibi tedavi yöntemleri tercih edilebilir. 

BU REKLAM SİZE ÖZEL YAYIMLANMAKTADIR

Doğru teşhis ile etkili şekilde tedavi edilmeyen göz problemlerinin hızlı şekilde görme kayıplarına neden olabileceği göz önünde bulundurulmalı, uygun sıklıkta göz muayenesi ve doktor kontrolü ihmal edilmemelidir. 

Gece Körlüğü Tedavi Edilmezse Kalıcı Körlüğe Dönüşür

Bir insanın dış dünyayı keşfetme aracıdır gözler… Duyu ve duygularla buluştuğunda hayatı anlamak için en etkili yoludur. Ancak bazı durumlar yaşama açılan pencerelerin kapanmasına, önce flulaşmasına sonrada karanlığa gömülmesine yol açabilir. Tıpkı gece körlüğünde olduğu gibi… Avrasya Hastanesi, önlem alınmazsa kalıcı körlüğe yol açan gece körlüğünü anlatıyor.

Gece körlüğü nedir?

Halk arasında tavuk karası olarak bilinen gece körlüğü, ışığın az olduğu durumlarda özellikle de gece saatlerinde net görememe olarak tanımlanabilir. Düşük ışık koşullarında kendini gösteren gece körlüğünün ortaya çıkmasında birçok faktör etkilidir. Her 10.000 kişiden 1’inde görülen gece körlüğünün kesin bir tedavisi yoktur.

Doğuştan olabileceği gibi sonradan da ortaya çıkabilen gece körlüğünün kadınlara göre erkeklerde görülme riski daha fazladır. Genellikle çocukluk çağında fark edilse de sonradan da gelişebilir. Gece körlüğü olan kişiler ışığın az olduğu durumlarda hareket eder ve araba sürmekte zorlanırlar.

Gece körlüğü neden olur?

Gece körlüğünün ortaya çıkmasındaki etken göz içindeki retinada meydana gelen fonksiyon bozukluklarıdır. Retina, ışıkta ve karanlıkta kişinin görüş alanını ayarlayan hücrelerle doludur. Bu hücreler ışığın sınırlı olduğu karanlık ortamlarda bile gözün içindeki ışık seviyesini ayarlayarak görüş alanının görülmesini sağlar. Ancak bu hücrelerde yaşanan deformasyon ve beyne görme sinyallerini ileten sinirlerde meydana gelen sorunlar gece körlüğünün ortaya çıkmasına neden olur. Göz hastalıkları nedir?

Gece körlüğünün belirtileri nelerdir?

Gece körlüğünün neden olduğu yaygın şikayetler şu şekildedir;

 • Işığın sınırlı olduğu ortamlarda net görememe,
 • Işığa karşı hassasiyet,
 • Işığa maruz kaldıktan sonra bulanık görme,
 • Parlak ışık sonrası uzun süreli görme kaybı,
 • Işığı ve renkleri seçememe,
 • Görüş alanında daralma,
 • Çok fazla ışığa maruz kalınca gözleri açmada zorluk çekme,
 • Körlük.

A vitamini eksikliği gece körlüğüne yol açar mı?

Gece körlüğünün ana sebebi retinada bulunan hücrelerle ilgilidir. Vücuttaki A vitamini eksikliği durumunda gece körlüğünün görülme riski artıyor. Çünkü retinada bulunan hücreleri besleyip, çoğaltan en önemli kaynak A vitaminidir. Dolayısıyla eksikliği hastalık riskini yüksek oranda arttırırken destek olarak alındığında ise gece körlüğü dahil birçok göz hastalığının meydana gelmesine engel olur.

Gece körlüğü riskini arttıran faktörler;

 • Aile öyküsünde olması,
 • Yetersiz A vitamini,
 • Az süt ve süt ürünü tüketimi,
 • Göz bakımını önemsememe,
 • Çok fazla parlak ışığa maruz kalma,
 • Teknolojik aletlerden yansıyan zararlı mavi ışın,
 • Katarakt ve miyop gibi çeşitli göz hastalıklarının tedavisinde kullanılan ilaçların yan etkileri.

Gece körlüğünün tedavisi var mıdır?

Şu an için gece körlüğünün bilinen bir tedavisi yoktur. Ancak bulanıklıkla başlayıp körlüğe kadar giden bir hastalık olduğundan destekleyici tedavilerle hastalığın ilerlemesini önlemek mümkündür. Destekleyici tedavilerin yanı sıra göz sağlığına ekstra dikkat etmek ve beslenme düzenini buna göre ayarlamak çok önemlidir. Özellikle de A ve D vitaminleri mutlaka vücuda düzenli olarak alınmalıdır. Ayrıca göz sağlığını etkileyen diğer hastalıklar tedavi ettirilmeli, doktorun verdiği gözlük veya lensler mutlaka kullanılmalıdır.

göz hastalıkları nedir, gece körlüğü tedavi edilmezse ne olur, körlük tanısı nasıl koyulur, göz körlüğünün sebepleri nedir, göz hastalıklarının nedenleri ve tedavi yöntemleri nelerdir, belirti ve sebepleri nedir, tanısı nasıl koyulur ve çeşitleri nedir, glokom göz tansiyonu nedir

BU REKLAM SİZE ÖZEL YAYIMLANMAKTADIR

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Başa dön tuşu