Cehennemden Çıkış Var Mı

Cehenneme gittiğimiz zaman oradan çıkmak mümkün mü? Cehennemden Çıkış Var Mı Muhammed Bey: “Cehennemden çıkış yok diyorlar. Bu konuda doğru inanç nedir? “ Emirhan Albayrak açıklıyor.

Cehennemden Çıkış Var Mı
Cehennemden Çıkış Var Mı

Cehennemden Çıkış Var Mı

Ehl-i Sünnet İtikadı

Ehl-i sünnet itikadına göre imanla ölenler, günahları derecesinde Cehennem’de ceza görseler bile, nihayetinde Allah’ın izniyle Cehennem’den çıkarılarak Cennet’e gireceklerdir. Biz ehl-i sünnet görüşüne itibar eder ve itikat ederiz. Çünkü ehl-i sünnet bütün görüşlerini Kur’ân’a ve sünnete dayandırmıştır. 

Cehennemden çıkışın olmadığını savunanlar kendi batıl görüşlerini ve fasit zanlarını öne sürüyorlar. Ne Kur’ân’dan, ne sünnetten destek bulmaları mümkün değildir. Tekrarlayıp durdukları şey batıl yorumlarından başka bir şey değildir. Sıklıkla dayandıkları Cehennem’in ebedî olduğu ile ilgili âyetler, âyet metninin açık delâletinden de anlaşılacağı üzere kâfirlerle ilgilidir. Günahkâr mü’minlerle ilgili değildir. 

Allah Hakkında Su-i Zan Etmemeli

Bir defa Cehennem’e her girenin oradan çıkamayacağı meselesi tamamen dramatik bir kurgudur. Rahmeti, mağfireti kısıtlamaya, adaleti yönlendirmeye, Allah’a akıl vermeye kimin hakkı ve haddi vardır? Bu nasıl lâftır?

Allah dilediği gibi muamele yapar; kim bunu sorgulayabilir ve şimdiden, ne mahşeri, ne sıratı, ne Cehennemi görmeden ve Cehennem’e girmeden kim ve hangi cüretle ahkâm kesmeye kalkabilir? Kim Allah adına konuşabilir? 

Bu lâfı konuşan arkadaşımız Cehennemden çıkmak istemeyebilir! Buna kimse karışmaz! Ama rahmet-i İlâhiye’nin tecellisi olacaksa, bu günden “olmayacak” gibi bir işgüzarlığı Allah adına kimse yapamaz! Onca âyetin ve hadislerin gizli veya açık işareti varken… Bu iddia bir deli saçmasıdır! Bu iddianın ne adalete, ne merhamete, ne mağfirete sığar yanı yoktur.  

MERAK ETMİYOR MUSUN:  Üzüntülerin geçmesi için hangi dualar okunmalıdır?

Dünyevî mahkemelerde de “ceza indirimi”, “iyi hal indirimi” “erteleme” gibi bidünya tabir vardır. Dünyada bile adalet kurumu sanık lehine tasarrufta bulunacak; Ama dilediğini yapan Cenab-ı Allah, Rahman, Rahim ve Ğafur iken, ahirette bulunmayacak, kulunu o gayyaya atacak, bir daha çıkarmayacak! 

Hayır, bu batıl bir vehimdir! Bunu böyle düşünmek Allah hakkında su-i zan etmektir, günahtır!  

Kur’ân Ne Diyor

Kur’ân diyor ki: “O gün geldiğinde hiç kimse Allah’ın izni olmadan konuşamaz! Onlardan kimi şakidir, kimi said! Şaki olanlar ateştedirler. Orada onlar her nefeste acıdan inleyip feryat ederler! Gökler ve yer durdukça, Rabbinin dilediği hariç, o ateşte ebedî kalacaklardır. Şu gerçek ki, Rabbin dilediğini yapar!”1

Son âyette geçen “illâ mâ şâe rabbüke” ifadesi ile Kur’ân, ateşte ebedî kalmayacakların olacağını, bunların kimler olacağı konusunda tek yetkinin Cenab-ı Allah’ta olduğunu, Allah’ın dilediklerinin ateşten çıkarılacağını, Allah’ın dilediğini yapacağını açıkça ifade ediyor. 

Bu âyetler nadanlara ve Cehennem’i savunanlara söz bırakmamıştır. Cehennem’den kimlerin çıkarılacağını ancak Cenab-ı Allah bilir. Ama Allah’ın takdiriyle bölük bölük insanların Cehennem’den çıkarılacağı mesajını bu âyet veriyor. 

Bu konuyu daha açık ifadelerle bildiren hadisler de vardır.

Resulullah Efendimiz (asm) buyurmuştur ki: “Cennetlikler Cennete, Cehennemlikler de Cehenneme girdikten (ve ancak Cenab-ı Hakk’ın bildiği bir müddet geçtikten) sonra, Yüce Allah: ‘Bir hardal tanesi kadar imanı olanları Cehennem’den çıkarın’ buyuracak ve onlar Cehennem’den çıkarılacaklardır…” 3

“La ilahe illallah diyen ve kalbinde bir arpa ağırlığında hayır bulunan kimseler ateşten çıkarılır. La ilahe illallah diyen ve kalbinde bir zerre ağırlığınca hayır bulunan kimseler ateşten çıkarılır. Daha sonra La ilahe illallah diyen ve kalbinde bir tek küçük karınca ağırlığınca hayır bulunan kimseler ateşten çıkarılır.” 4

MERAK ETMİYOR MUSUN:  İSLAM ÖNCESİ KIZ ÇOCUKLARININ DİRİ DİRİ GÖMÜLDÜĞÜ GERÇEK Mİ?

Ateşte kalmanın savunulur tarafı yoktur. Rabbim cümlemizi ateşten çıkanlardan eylesin. Âmin. 

Aşağıdaki ayet-i kerimeler, kâfirlerin ebedî bir şekilde cehennemde kalacağını ifade ederken, inkâr etmeyip günahları ağır gelenlerin de cehennemde azap çektikten sonra çıkacaklarını ifade etmektedir.

Ehl-i sünnet inancına göre, kâfir, münâfık ve müşrikler Cehennem’de ebedî kalırlar, orada ölmezler ve azabları hafifletilmez. Tövbe etmeden günahkâr olarak ölen ve Allah’ın kendilerini affetmediği mü’minler ise Cehennem’de ebedî kalmazlar. Kendilerine günahları kadar azap edilir. Sonra oradan kurtulup Cennet’e girerler ve orada ebedî kalırlar. (Alâuddin Âbidîn, el-Hediyetü’l-Alâiyye, 468)

“Öyleyse içinde ebedî kalanlar olarak cehennemin kapılarından girin. Büyüklük taslayanların konaklama yeri ne kötüdür.” (Nahl Suresi,16/29)

“Dediler ki: ‘İçinde ebedî kalanlar olarak cehennemin kapılarından (içeri) girin. Büyüklüğe kapılanların konaklama yeri ne kötüdür.’” (Zümer Suresi, 39/72)

“İçinde ebedî kalanlar olarak cehennemin kapılarından girin. Artık mütekebbirlerin konaklama yeri ne kötüdür.” (Mü’min Suresi, 40/76)

“Şüphesiz, ayetlerimizi yalanlayanlar ve onlara karşı büyüklenenler onlar için göğün kapıları açılmaz ve halat (ya da deve) iğnenin deliğinden geçinceye kadar cennete girmezler. Biz suçlu-günahkârları işte böyle cezalandırırız.” (A’râf Suresi, 7/40)

Cehennem derin kuyu, ahirette kâfir ve günahkâr kimselerin azap çekecekleri ceza yeridir. Kur’an-ı Kerîm’de inanan ve güzel amel işleyen kimselere cennet vadedildiği gibi (Kehf, 18/107); kâfir ve günahkâr kimselere de cehennem vâdedilmiştir.

Ayetlerde ebedî cehennemde kalacağı ifade edilenler kâfirlerdir. Ancak salih amel eksiği olanların, ya da haram işleyenlerin de cezasını çekeceği malumdur. Çünkü imanlı olduğu halde tevbe etmeden günahkâr ölmek bir suçtur. Öyleyse cezası kadar cehennemde kalması gerekir. Öyleyse cehenneme giren mü’min ile kâfiri ayırmak gerekir. Elmas, kirlenmekle elmaslıktan çıkmadığı gibi, kömür de süslenmekle elmas olmaz. Bu nedenle imanlarını kirletmiş olan mü’minler -imanlı ölmek şartıyla- cehennemde temizlendikten sonra cennete gireceklerdir.

MERAK ETMİYOR MUSUN:  Az içki içmek günah mı? Az alkol Tüketmek Haram mı?

Bakara sûresinde iman edip salih amel işleyenler hariç diyerek, cehennemde ebedî kalacak olanların iman etmeyenler olduğu açıkça ifade edilir.

“Hayır, durum hiç de öyle değil. Günah işleyip de günahın kendisini her taraftan kuşatıp kapladığı kimseler var ya, işte onlar cehennemliktir. Hem de orada ebedî kalacaklardır. İman edip makbul ve güzel işler yapanlar ise, İşte onlar da cennetliktir. Hem de orada ebedî kalacaklardır.” (Bakara, 2/81 ve 82)

Yunus Suresinde de şöyle buyrulur:

“Kötülük işleyenler ise, yaptıkları kötülük kadar ceza görürler. Kendilerini bir zillettir kaplayacak… Onları Allah’ın bu cezasından koruyup kurtaracak bir kimse yoktur. Yüzleri sanki kapkaranlık gece parçalarıyla kaplanmıştır. İşte onlar cehennemliktir. Hem de orada ebedî kalacaklardır. Gün gelir, onların hepsini bir araya toplayıp sonra Allah’a şirk koşanlara: ‘Siz de taptığınız şerikleriniz de yerlerinize!’ deriz. Artık onları putlarından tamamen ayırmışızdır. Şerikleri: ‘Siz dünyada bize tapmıyordunuz. Bizimle sizin aranızda şahit olarak Allah yeter. Doğrusu, sizin bize taptığınızdan hiç mi hiç haberimiz yoktu.’ derler.” (Yunus Suresi, 10/27-29)

Mü’minun Suresindeki Ayetin devamında bulunan açıklamalar bunların, Allah’ın ayetlerini inkâr eden ve Müslümanlarla alay edenler olduğu belirtilmektedir. Cehennemde ebedî kalacak olanların kâfirler olduğu bariz bir şekilde ortaya çıkıyor.

Başa dön tuşu
NEDEN HABER | - | HABER VADİ | - | istanbul evden eve nakliyat| - | islam sözleri| - | uluslararası evden eve nakliyat | - | eşya depolama | - |
iyi ki varsın eren izle | - | dilberay izle | - | dış ticaret dgs geçiş | - | bilgisayar programcılığı dgs geçiş | - | fotoğrafçılık ve kameramanlık dgs geçiş | - |
büro yönetimi dgs geçiş bölümleri | - | moda tasarım dgs geçiş bölümleri | - | acil durum ve afet yönetimi dgs geçiş bölümleri | - | bergen izle | - | kral bozguncu | - |
işim rast gitsin diye okunacak dua | - | Zayıflamak için hangi dua okunur | - | Güzel Rüya Görmek için dua | - | Hamile Kalmak İçin Hangi Dua | - | Tuvalete Girerken Hangi Dua Okunur | - |

Haber Vadi