Büyü Belirtileri Nelerdir? Büyü Nasıl Bozulur?

Yayınlama: 07.05.2021
148
A+
A-
Büyü Belirtileri Nelerdir? Büyü Nasıl Bozulur?
Büyü Belirtileri Nelerdir? Büyü Nasıl Bozulur?

BÜYÜ NEDİR?

Büyü veya sihir, insanların doğaüstü, paranormal veya mistik yöntemlerle doğal dünyayı (olayları, nesneleri, insanları) etkileyebildiğini öne süren uygulamalar ve bunların çevresinde oluşturulan kültürel sistem. Büyü Belirtileri Nelerdir

Popüler kültürde sık rastlanılan büyü yapma yöntemleri arasında; çeşitli malzemelerden karışımlar hazırlama, büyülü sözcükler söyleme veya hareketler yapma, büyülü yazılar veya semboller çizme, sihirli değnek gibi araçlar kullanma, belirli bir kişiyi sembolize eden kuklalar kullanma, kan veya hayvan yağı kullanma sayılabilir. Büyüler zengin, sağlıklı veya başarılı olmak, birine yardım etmek gibi iyi amaçlarla veya birini cezalandırmak gibi kötü amaçlarla da icra edilebilir.

Büyü ile uğraşan kişiler büyücü ya da sihirbaz olarak tanımlanır. Günümüzde “sihirbazlık” sözcüğü sıklıkla bir sahne sanatı olan “hokkabazlıkla” eşanlamlı kullanılır ve bu alanda kullanımı herhangi bir doğaüstü anlam içermez. Ortaçağda din adamı, mezarcı, şifacı, demirci gibi bazı meslek sahiplerinin ve bedensel ya da ruhsal engeli olanların büyücülükle uğraştığı düşünülürdü. Günümüzde hâlen, bazı engellilerin büyü yapma veya ruh çağırma seansları esnasında doğaüstü güçler tarafından cezalandırıldığı (çarpıldığı) inancına bazı toplumlarda rastlanılır.

İnsanoğlunun büyüye olan inancı antik çağlardan günümüze gitgide azalmıştır. Günümüzde büyünün tüm çeşitleri modern bilim tarafından reddedilir ancak büyüye olan inanca bazı dinlerde ve akımlarda hâlen rastlanılır.

Büyü nasıl anlaşılır sorusuna el yazması kitaplardan yanıtlar

Büyü üzerine yazılan kitapların hemen hemen hepsinde büyü belirtileri nelerdir, büyü nasıl anlaşılır gibi soruların yanıtları bulunmaktadır. Bu önemli bilgiler genellikle kitabın son bölümünden bir önceki kısımda geçmektedir.

Bu tarz eserlerde bütün büyü türleri hakkında bilgi verildikten sonra “Büyü nasıl anlaşılır?” konusuna geçildiği için çoğu zaman bu bölümün hiç okunmadığı da olmaktadır.

Halbuki bir durumun nasıl olduğunu tespit etmeden önce onun gerçekten var olup olmadığına bakmak gerekir.

İşte bu yazımızda büyü nasıl anlaşılır, diye sorduk ve el yazması kitaplardan tespiti en çok kolaylaştıran 7 madde derledik.

Bu maddelerin dikkatli okunup ayrıntılı biçimde analizi ile büyünün varlığı kesin olarak tespit edilebilecektir.

Ancak sağlıklı bir sonuca ulaşmak için sıralanan 7 belirtilerden en az 4 tanesinin görülmesi gerekmektedir.

İşte büyünün tespitine yarayacak kesin işaretler:

Büyü nasıl anlaşılır  -1

 • Kendisine büyü yapılan kişiye karşı ev hayvanlarının bütün davranışları değişir
 • Kendisine büyü yapılan bir kişinin çevresinde bulunan ev hayvanlarının saldırganlığı artar. Bazen de bu hayvanlar büyülenmiş kişi ile aynı ortamda bulunmaktan ötürü müthiş rahatsızlık duyar.
 • Bilindiği gibi hayvanlar ile insanların algı eşikleri birbirinden farklıdır. İnsanın duymayacağı sesleri duyabilir, insanın fark edemeyecekleri kokuların ayrımına varabilirler.
 • Hayvanların deprem gibi bazı doğal afetleri önceden hissetmelerinin sebebi de bu belirtilen özellikleridir.
 • Hayvanlar, insana büyü yapıldığında da aynı biçimde deyim yerindeyse ” erken uyarı sistemi” gibi görev üstlenmektedir. Yani evcil hayvanların bir kişiye karşı anormal davranışlar sergilemesi büyü belirtisi olabilmektedir.

Büyü nasıl anlaşılır  – 2

 • Üzerinde büyü olan kişi sürekli uyuma isteği taşır fakat asla uykuya doymaz.
 • Büyünün bilinci ve bedeni yavaşlatıcı etkisi vardır.
 • Bu nedenle büyüye maruz kalan insanların en fazla hoşlandıkları şey uyumaktır.
 • Günde en az 10-12 saat uyuyan ya da sabahları bir türlü uyanmayan kişilerin; belli bir sağlık sorunları yoksa büyülenmiş olma ihtimalleri çok yüksektir.
 • Büyü sadece kişilerin uyku süreleri üzerinde etkili değildir. Uykunun niteliği ve görülen rüyaları da doğrudan etkilemektedir.
 • Büyüye maruz kalan kişi çoğu zaman çok derin uykuya dalar.
 • Yani gözünü kapatması ile uyuması bir olur.
 • Genellikle büyülenmiş kişiler rüya görmezler. Görseler bile çok az kısmını hatırlarlar.
 • Özellikle kara büyülerden etkilenen kimi insanlarda ise ifade ettiklerimizin tam tersi bir süreç yaşanmaktadır.
 • Yani huzursuz geçirilen geceler ve karmakarışık rüyalar söz konusudur.
 • Bir rüyanın sürekli ve rahatsız edici biçimde tekrarı da büyü işareti kabul edilmektedir.

Büyü nasıl anlaşılır  -3 

 • Büyünün varlığı bulunulan mekandan da anlaşılabilir.
 • Büyünün tesirli olduğu ev, iş yeri gibi mekanlarda daima karanlık ortam ve kasvetli bir hava vardır.
 • Birçok büyü uzmanı büyünün bulunduğu ortama girer girmez buraya sinmiş; “koku”dan büyüyü tespit edebilmektedir. Fakat sembolik bazı verilerle bu ortamlarda büyünün varlığını tespit etmek uzmanlık gerektiren epey zor bir uğraştır.
 • Ancak genel olarak büyünün bulunduğu yerlerde şu özelliklerin bulunduğunu ifade etmek mümkündür:
 • Büyü yapılan ortamlarda rutubet kokusu vardır. Normal rutubetten farklı olarak havada acımsı bir koku sezilir.
 • Büyü yapılmış bir ortamın ışıklandırması ne kadar; iyi olursa olsun karanlık her zaman aydınlıktan daha baskındır. Aynı durum havalandırma için de geçerlidir. Kesif ve insanı rahatsız eden hava da büyü belirtisi olarak kabul edilebilir.
 • Bazı büyü uzmanları karınca ve sinek gibi küçük canlıların bir evde ani ve yoğun olarak görülmesini büyü belirtisi kabul etmiştir.
  Ayasofya işte bu yüzden Türklere kapatıldı iddiası!

Büyü nasıl anlaşılır  -4

 • Kendine büyü yapılan kişinin şahsi eşyaları çok sık kaybolmaktadır.
 • Ev anahtarlarını evde unutup kapıyı çekmek ya da araba kontağını üzerinde unutup arabadan uzaklaşmak gibi nispeten az zarar veren unutkanlıklar büyülenmiş olmanın ilk işaretleridir.
 • Süreç biraz daha ilerlediğinde en elzem şeyler bile unutulmaya başlanır.
 • Bu süreç o kadar ileri boyutlara varır ki kişinin kendisi dahi kendisinden rahatsız olur.
 • Bazen dışarı çıkılmadığı ve evde oturulduğu halde göz önündeki eşyalar kaybolmaktadır. “Daha demin buradaydı, nereye gitti?” cümlesi büyüye maruz kalan kişilerin en sık sarf ettikleri cümle kalıplarından biridir.
 • Kaybolan bu eşyaların bulunma serüveni de en az kaybolma serüveni kadar ilginçtir.
 • Kayıp eşya sanki; birisi tarafından oraya bırakılmış gibi bir anda görünür olmaktadır.
 • Yani kişi eşyanın kaybolmasına şaşırdığı gibi bu sefer de bulunmasına şaşırmaktadır.

Büyü nasıl anlaşılır  -5

 • Büyülenmiş kişiler su, cam gibi saydam varlıkların olduğu yerde çok fazla sakarlaşırlar.
 • Büyüye maruz kalan kişilerin saydam varlıkların yanında eli ayağı birbirine dolaşır. Neredeyse bütün yeteneklerini yitirirler. En küçük hareketi dahi yapamayacak kadar sakarlaşırlar.
 • Bu sakarlığın sebebi, saydam varlıkların “geçirgen özellikleri” ile büyünün “ketumluğa dayanan yapısı”nın iki zıt kutup gibi birbirini itmesidir.
 • Eğer büyülenmiş biri ile havuza ya da denize giderseniz o gününüzün mahvolacağından emin olabilirsiniz. Çünkü suyun saydamlığı kişiyi o kadar yoğun etkileyecektir ki gruptaki hiç kimse eğlenmeye fırsat bulamayacaktır.

Büyü nasıl anlaşılır  -6

 • Büyüye maruz kalan kişiler yoğun bir dalgınlık içine düşerler.
 • “Ne durup düşünüyor böyle?” “Dakikalardır bir şey yapmadan öylece kalakaldı.” gibi ifadeler büyüden etkilenen insanlar için sıkça dile getirilmektedir.
 • Bu kişilere “Ne düşünüyorsun?” diye sorulduğu zaman cevap çoğunlukla “Hiçbir şey…” biçiminde olmaktadır.
 • Büyü herhangi bir insanı etkilediğinde onun bilincini tahrif eder ve ruhu boşluğa düşürür.
 • İşte büyülenmiş kişinin verdiği “hiçbir şey” cevabı bu ruh boşluğunun dile getiriliş halinden başka bir şey değildir.

Büyü nasıl anlaşılır  -7

 1. Kendisine büyü yapılmış birisinin yanında Kuran okunduğunda kişi çok huzursuz ve tedirgin olmaktadır.
 2. Yüzyıllardan beri büyü bozmak için okunan Kuran sureleri vardır.
 3. Gerçekten de Felak suresi ile Tarık suresi okunduğunda en tesirli büyülerin dahi hiçbir hükmü kalmamaktadır.
 4. Kuran, Allah kelamıdır ve bu nedenle her türlü büyünün ve tılsımlı sözcüğün çok üstünde bir etkiye sahiptir.
 5. Kendisine büyü yapılmış kişi Kuran okunan bir ortama girdiğinde oldukça huzursuz olmaktadır.
 6. Fakat bu huzursuzluk, kısa bir süre sonra yerini huzura bırakacaktır.
 7. Çünkü Kuran ayetleri büyüyü kesin bir şekilde bozacak ve kişiye manevi güç verecektir.

Büyü kendiliğinden nasıl bozulur?

Kuran sureleri veya medyumlar dışında bir diğer büyü bozma yolu daha vardır. Bu durum “büyünün kendiliğinden bozulması” şeklindedir.

Büyüye maruz kalan kişinin başına ani ve büyük bir olay gelirse bu büyük hadisenin tesiri ile büyü hükümsüz kalabilir.

Cinayet, aşk, kaza, doğum, felç geçirme, düğün ve sünnet gibi büyük törenler ile ani bazı afetlerin yaşanması büyüyü kendiliğinden bozar. Çünkü bu olaylar kişilerin ruh dünyaları üzerinde çok derin izler bıraktığı için “gerçeklik kayması”na neden olur ve büyünün tesiri kaybolur.

Büyü nasıl bozulur sorusundan önce sorulması gereken soru:Büyü belirtileri nelerdir?

Anlamsız yere büyülenmiş olduğu kuruntusuna kapılmak da en az büyüye maruz kalmak kadar tehlikelidir.

Kişinin gerçekten büyüye maruz kalıp kalmadığından emin olması gerekir. Bunun yolu da büyü belirtilerinin neler olduğunu bilmekten geçer.

İşte büyü belirtilerinin en yaygın görülenleri:

 • Yoğun uyuma isteği
  Unutkanlık durumunda artış
  Evcil hayvanların saldırgan davranması
  Her işte görülen kazalar ve her şeyin ters gitmesi
  Konuşma düzeninde bozukluk
  Çok sık eşya kaybetme
  Aşırı sıkıntı hissi ile sabırsızlık
  Ayakkabıların normalden çok daha erken yırtılması
  Yanlış kararlarda diretme ve gerçekleri bir türlü görememe
  Sigara içenler kıyamet günü ağzında uzvuyla geleccek

Yukarıdaki belirtilerin birkaç tanesi aynı anda ciddi biçimde görülüyorsa büyü bozma uygulamalarına vakit kaybetmeden geçmek gerekir.

Kuran sureleri ile büyü bozma uygulamasına geçmeden önce dikkat edilmesi gerekenler

Bütün dualarda olduğu gibi Kuran sureleri ile büyü bozma uygulamasında da mutlaka sureler okunmadan önce abdest alınmalıdır. Abdest alınmadan dualara başlanması doğru değildir.

Bazı kaynaklarda dua öncesi 4 rekat namaz kılınması gerektiği ifade edilmektedir. Kastedilen “4 rekatlık nafile namazı”dır. Kılınırsa iyi olur fakat kişi bu namazı eda etmeye fırsat bulamazsa da duanın tesirinde bir değişiklik olmaz.

Büyü bozma duasının yapılış zamanı sabah namazı ile gün doğumu arasındaki vakittir. Günün diğer vakitlerinde büyü bozma duasının yapılması doğru değildir.

Ayrıca duanın kıbleye dönülmüş, diz çökülmüş, eller semaya açılmış ve yalnız bir ortamda yapılması gerekmektedir.

Hangi Kuran suresi ile hangi tür büyüler bozulmaktadır?

Her büyü türünün bozulmasına vesile olan Kuran sureleri farklı farklıdır. Hangi surenin hangi büyü türünü bertaraf edeceği ile ilgili şu hususlara dikkat etmek gerekmektedir:

Bakara suresini 3 defa okumak

Daha çok mal mülk üzerine yapılan büyüleri bozmak üzere okunur. Eğer bir kişinin malına yönelik büyü yapılmışsa o kişi hiçbir ticaretten kazançlı çıkmaz. Bereketsizlik başa bela olur. Kişi bir türlü maddi bakımdan toparlanamaz. İşte böylesi durumlarda Bakara suresinin 3 defa okunması inşallah büyüyü bozar.

Rad suresini 3 defa okumak

Cinlerin daha doğrusu hüddamların musallat olduğu kişiyi bu beladan kurtarmak için okunan sure. Büyülenen kişi bu duayı okumaya çekinirse kişinin bir yakını da sureyi sesli biçimde 3 defa okuyabilir.

Tarık suresini 7 defa okumak

Daha çok genç kızlarda görülen ruhsal sıkıntıların giderilmesi amacıyla okunmaktadır. Eğer bir büyü genç kızlara yapılmışsa tesiri çok büyük olur. Çünkü genç kızlar büyü gibi şer güçlere karşı tamamen savunmasızdırlar. Bu sure ile koruyucu bir kalkana sahip olunabilecektir.

Rahman suresini 7 defa okumak

Özellikle ayırma ve soğutma büyülerini bozmak için okunmaktadır. Nohut büyüsü ve kaşık büyüsü gibi etkili ayrıma büyülerinin tesirini bir anda yok eder. Bu surenin her gün okunması durumunda karı koca arasında eşi görülmemiş bir muhabbet ortamı oluşur.

Nas suresini 12 defa okumak

Yıldız büyüsü ile tırnak büyüsü gibi bazı büyüler doğrudan doğruya insan ruhunu hedeflemektedir. Bu büyülerin tesirine kapılan kişinin bütün psikolojik durumu altüst olmaktadır. Bu surenin belirtilen sayıda okunması ile inşallah büyünün hiçbir hükmü kalmayacaktır.

Büyü bozma yolunda mucizevi bir sure: Felak suresi

Bütün İslam tarihi boyunca en sık okunan büyü bozma duası Felak suresidir. Felak suresinin konusu da yine bizzat büyü yaptırmanın kötülüğüdür. Büyü Belirtileri Nelerdir

Bilindiği üzere Hz. Peygambere bir Yahudi kadın tarafından büyü yapılmış ve büyü malzemesi olan tarak da bir kuyuya atılmıştır. Hz. Ali ve birkaç arkadaşı tarağı bulup sarılı ipleri çözdükçe Hz. Peygamber büyünün tesirinden kurtulmuştur.

Bu olay üzerine Felak suresi indirilmiş ve surede büyü yapanların şerrinden Allah’a sığınılması gerektiği vurgulanmıştır.

Gerçekten de ister kara büyü olsun ister akça büyü olsun bütün büyü türlerinde Felak suresini okumak çok müspet sonuçların alınmasını sağlamaktadır.

Felak suresinin de diğer surelerde olduğu gibi sabah namazı sonrası okunması gerekmektedir. Surenin okunma adeti ise 23’tür. Yani her kim ki euzubesmele çekip ardından 23 defa Felak suresini okursa inşallah kendisine yapılan her tür büyü o anda hükümsüz kalacaktır.

Büyü nasıl bozulur sorusuna İslam alimlerinden bir sure ve bir kutsi cümle okuma ile çözüm reçetesi

Pek çok İslam alimi büyünün bozulması için önce 1 defa Felak suresinin okunmasının ardından da 1 defa şu kutsi cümlenin yüksek sesle söylenmesinin çok etkili olacağını buyurmuştur:

“Bismillahi la yeddirru maasmihi şeyun fil ardı ve la fis semai ve hüves semiul alim”

İslam tarihinde el yazması eserlerde önce Felak suresini okuyup ardından bu cümleyi okuyan ve bu sayede büyüden kurtulan onlarca insanın rivayeti bulunmaktadır. Büyü Belirtileri Nelerdir

ERTANHABER

Ax Medya
sağlık sitesi takipçi satın al |-| nakliyat |-| instagram beğeni hilesi |-| arastir.net |-| vds satın al |-| wordpress cache |-| ofis taşımacılığı |-| APK indir |-| tv8 canlı izle |-| aydın haber |-| Tiktok Takipçi Hilesi |-| instagram izlenme satın al |-| antalya haber |-| ipek fal bilim merkezi
evden eve nakliyat |-| istanbul eşya depolama |-| kartal evden eve nakliyat |-| Ev Eşyaları Depolama |-| istanbul evden eve nakliyat |-| IGBT tabanlı kompanzasyon |-| şehirlerarası evden eve nakliyat