Hacca giden 14 kişi hayatını kaybetti, 17 kişi kayıp Hacca giden 14 kişi hayatını kaybetti, 17 kişi kayıp

Hz. Muhammed'in (s.a.v.) tüm akrabalarının eşlerinin kendisine helal olduğu iddiası İslam'da doğru olmayan bir bilgidir. Bu iddia, İslam'ın temel kaynakları olan Kur'an-ı Kerim ve Hadis literatüründe yer almamaktadır. İslam'da evlilik ve akrabalık ilişkileri konusunda belirli kurallar vardır ve bu kurallar Kur'an ve Sünnet tarafından detaylı bir şekilde açıklanmıştır.

HZ MUHAMMED AKRABASIYLA MI EVLENDİ?

Kur'an-ı Kerim, Müslümanlar için evlenilmesi yasak olan kişiler hakkında çok net hükümler koymuştur. Nisa Suresi'nde (4:22-24) şu ifadeler yer alır:

"Geçmişte olup bitenler bir yana, bundan böyle babalarınızın evlendikleri kadınlarla evlenmeyin. Çünkü bu, çirkin bir şey ve iğrenç bir yoldur. Sizlere anneleriniz, kızlarınız, kız kardeşleriniz, halalarınız, teyzeleriniz, erkek kardeşlerinizin kızları, kız kardeşlerinizin kızları, süt anneleriniz, süt kız kardeşleriniz, kayın valideleriniz, kendileriyle gerdeğe girdiğiniz eşlerinizden olup evlerinizde bulunan üvey kızlarınız, eğer anneleriyle gerdeğe girmemişseniz size bir günah yoktur; öz oğullarınızın eşleri ve iki kız kardeşi birlikte nikahlamak haram kılındı. Ancak geçmişte olanlar başka. Şüphesiz Allah çok bağışlayıcı, çok merhametlidir."

Bu ayetlerden de anlaşılacağı üzere, evlenilmesi yasak olan kişiler açıkça belirtilmiştir ve Hz. Muhammed (s.a.v.) bu hükümlere tabidir. Dolayısıyla, Hz. Muhammed'in tüm akrabalarının eşlerinin kendisine helal olduğu iddiası Kur'an'ın öğretilerine aykırıdır.

Hz. Muhammed'in özel hayatı ve evlilikleri de İslam tarihi ve hadis literatüründe ayrıntılı bir şekilde ele alınmıştır. Hz. Muhammed'in evlilikleri, İslam toplumuna sosyal, dini ve siyasi dersler vermek amacıyla olmuştur ve her biri belirli hikmetlere dayanır. Peygamber Efendimiz'in eşleri olan "Ümmü'l-Müminin" (Müminlerin anneleri) ile evlilikleri, dönemin toplumsal ve siyasi yapısını göz önünde bulundurarak gerçekleştirilmiştir. Bu evliliklerin birçoğu, dul kadınların korunması, kabileler arası bağların güçlendirilmesi ve İslam toplumunun birleştirilmesi gibi çeşitli hikmetlere dayanmaktadır.

Sonuç olarak, İslam'da evlilikle ilgili hükümler net ve kesindir. Hz. Muhammed'in tüm akrabalarının eşlerinin kendisine helal olduğu iddiası, İslam'ın temel kaynaklarıyla ve tarihi gerçeklerle bağdaşmamaktadır. Bu tür iddialar, genellikle İslam'ı yanlış tanıtmak amacıyla ortaya atılmaktadır ve bunlara itibar edilmemelidir.

Kaynak: https://twitter.com/Msngr3425/status/1803095267815612526