Kolera Salgını hakkında Sağlık Bakanlığı bildiri yayımladı

Yayınlama: 26.01.2024
75
A+
A-

Doğal afetlerden etkilenen ve savaşan toplumlar ile yoksul kalabalık gruplarda kolayca yayılarak ölümcül etkilere neden olan kolera hastalığı, vibrio cholerae bakterisinin ince bağırsakta oluşturduğu bir enfeksiyondur. Vibrio cholerae, ince bağırsakta protein yapıya sahip ve enterioksin adı verilen bir zehir üretir.

HABERİN DEVAMI İÇİN TIKLAYIN

Sağlık bakanlığının resmi sitesinden veriler çekilmiştir. Kaynak olarak en aşağıda belirtilmiştir.

SAĞLIK BAKANLIĞI VERİLERİ

 • Üye Devletlerden gelen ilk veriler, 15 Aralık itibariyle 2023 yılında bildirilen kolera vakalarının sayısının, 667.000’den fazla vaka ve 4.000 ölümle 2022 yılını aştığını göstermektedir. Bu rakamlar, ülkeler arasında değişen gözetim sistemleri ve kapasiteleri göz önüne alındığında dikkatli bir şekilde yorumlanmalıdır; bu da 2023 verilerinin önceki yıllara ait raporlarla doğrudan karşılaştırılabilir olmadığı anlamına gelmektedir.
 • Birden fazla ülkede görülen kolera salgınına ilişkin son durum raporunun 7 Aralık 2023 tarihinde yayınlanmasından bu yana (15 Kasım’a kadar olan verileri içeriyordu) ve 15 Aralık 2023 itibariyle, yeni bir ülke (Togo) kolera veya akut sulu ishal (AWD) salgını bildirmiştir. Toplamda, 1 Ocak 2023’ten bu yana en az 30 ülke vaka bildirmiştir.
 • DSÖ’nün, koleranın küresel olarak yeniden canlanmasını, örgütün üç seviyesinde kapsamlı bir yanıt gerektiren bir sağlık acil durumu için en yüksek iç seviye olan acil durum olarak sınıflandırmasının üzerinden yaklaşık bir yıl geçti. DSÖ şu anda temel dersleri belirlemek ve önümüzdeki aylarda faaliyetleri daha iyi koordine etmek için gerektiğinde kanıta dayalı düzenlemeleri yapmak üzere küresel olarak koleraya verdiği yanıtı gözden geçirmektedir.
 • Çok sayıda salgın ve bunların coğrafi genişlemesinin yanı sıra aşı ve diğer kaynakların yetersizliği nedeniyle DSÖ, küresel düzeydeki riski çok yüksek olarak değerlendirmeye devam etmektedir.
 • DSÖ Afrika Bölgesi, 2023 yılı boyunca kolera vakası bildiren 17 ülke ile en çok etkilenen bölge olmaya devam etmektedir. Güneydoğu ve Orta Afrika alt bölgelerinde, Demokratik Kongo Cumhuriyeti (DRC) her hafta 1000’e yakın vaka bildirmeye devam etmektedir. Zimbabve’de özellikle Harare, Manicaland ve Masvingo eyaletlerinde vakalarda artış yaşanmaktadır. Ayrıca Mozambik de yeni vakalar ve daha fazla coğrafi yayılım bildirmektedir. Burundi ve Zambiya da aktif kolera salgınları bildirmeye devam etmektedir.
 • Büyük Afrika Boynuzu’nda, genişleyen coğrafi alanlarda haftada yaklaşık 1.000 yeni vakanın rapor edildiği Sudan’da yeni vakalarda endişe verici artışlar gözlenmiş ve bu durum zaten vahim olan insani krizi daha da kötüleştirmiştir. Etiyopya da her hafta yaklaşık 400 yeni vakanın bildirildiği sekiz bölgede devam eden salgınların kontrolünde zorluklarla karşı karşıyadır.
 • DSÖ, Üye Devletleri salgınlara yanıt verme konusunda desteklemek için küresel, bölgesel ve ülke düzeylerinde ortaklarla birlikte çalışmaya devam etmektedir.

Epidemiyolojik Güncelleme

1 Ocak – 15 Aralık 2023 tarihleri arasında en az 30 ülkede kolera ve/veya Akut Sulu İshal-AWD vakaları bildirilmiştir (Tablo 1).(1) Güneydoğu Afrika’da Burundi, Mozambik, Tanzanya, Zambiya ve Zimbabve dahil olmak üzere birçok ülke şu anda tipik olarak Ekim’den Nisan’a kadar süren yağmur mevsimindedir. Bu dönemde artan yağışlar, su kaynaklarının taşmasına ve yetersiz sanitasyon sistemlerine yol açarak kanalizasyon ve içme suyunun karışmasına neden olabilir ve bu da kolera bulaşması için en uygun koşulları yaratır. Bu risk özellikle temiz su ve sanitasyon tesislerine erişimin sınırlı olduğu yetersiz kaynaklara sahip bölgelerde daha da artmaktadır. Sel aynı zamanda nüfusun yer değiştirmesine yol açarak genel kolera riskini daha da artırabilir. Genellikle kötü hijyen olanaklarına sahip geçici barınaklardaki kalabalık yaşam koşulları, hastalığın yayılma olasılığını artırır.

Ayrıca, insanların yer değiştirmesi salgınların coğrafi erişim alanını genişletebilir. Doğal afetlerin ve diğer çevresel faktörlerin yarattığı karmaşık zorlukların farkında olan DSÖ, Üye Devletleri kolera / AWD salgını riski yüksek alanları belirleme konusunda desteklemeye devam ederken, aynı zamanda hızlı müdahale çabalarını da desteklemektedir. Üye Devletlerden gelen ön veriler, 15 Aralık itibariyle 2023’te bildirilen vaka sayısının, %0,6’lık bir Vaka Ölüm Oranı-CFR’ye karşılık gelen 667.000’den fazla vaka ve 4.000 ölümle 2022’yi aştığını göstermektedir. (2) 2023 verilerinin önceki yıllarda DSÖ’ye yapılan daha kapsamlı resmi raporlarla doğrudan karşılaştırılabilir olmadığı göz önüne alındığında, bu bulgu dikkatle yorumlanmalıdır.

Operasyonel Güncellemeler

DSÖ, aşağıdaki kolera salgını yanıt faaliyetlerinde Üye Devletleri desteklemek için küresel, bölgesel ve ülke düzeyinde ortaklarla birlikte çalışmaktadır:

Koordinasyon

 • DSÖ, küresel riski çok yüksek olarak değerlendirdikten sonra, Ocak 2023’ün sonunda birden fazla ülkede görülen kolera salgınını ilk olarak üçüncü derece (bir sağlık acil durumu için en yüksek dahili seviye) olarak sınıflandırmıştır. Bu risk değerlendirmesi ve derecelendirme, DSÖ Acil Müdahale Çerçevesine uygun olarak, ilk değerlendirmeyi takiben üç aylık aralıklarla gözden geçirilmiştir. Şu anda, birden fazla ülkede görülen kolera salgını çok yüksek küresel risk olarak sınıflandırılmaya devam etmekte ve dahili 3. derece acil durum statüsünü korumaktadır.
 • Bu ilk derecelendirmenin üzerinden yaklaşık bir yıl geçmiştir. DSÖ şu anda temel dersleri belirlemek ve müdahalenin tüm seviyelerindeki faaliyetleri daha iyi koordine etmek için gerektiğinde kanıta dayalı ayarlamalar yapmak için küresel olarak koleraya verdiği yanıtı gözden geçirmektedir.
 • DSÖ, Kolera Kontrolü Küresel Görev Gücü, Küresel Salgın Uyarı ve Yanıt Ağı (GOARN), Acil Tıbbi Ekipler Sekretaryası, Bekleme Ortakları (SBP’ler) ve diğer mekanizmalar aracılığıyla ortaklarla küresel, bölgesel ve ülke düzeyinde kolera yanıtını koordine etmeye devam etmektedir. DSÖ, GOARN, SBP’ler ve diğer geçici destek teklifleri aracılığıyla kolaylaştırılmıştır ülkelere saha konuşlandırmaları yoluyla ortakların doğrudan teknik desteğini almaya devam etmektedir.
  Antibiyogram testi neden yapılır?

Halk sağlığı sürveyansı

 • Kolera Kontrolü Küresel Görev Gücü’nün (GTFCC) kolera için halk sağlığı sürveyansına ilişkin gözden geçirilmiş kılavuzu yaygınlaştırılmaya ve tanıtılmaya devam etmektedir. Bu kılavuz hem İngilizce hem de Fransızca olarak mevcuttur.
 • Bölgesel ve küresel düzeyde kolera raporlaması için standart veri ve meta veri setlerine ilişkin GTFCC teknik tavsiyeleri aktif olarak tanıtılmaktadır. Bölgesel ve küresel düzeyde kolera raporlaması için şablon mevcuttur.
 • Veri yönetimi ve analizi konusunda ülkelere ve bölgelere vaka bazında teknik destek sağlanmaktadır.
 • Kolera sürveyansını güçlendirmek için ülkeler, bölgeler ve ortaklarla koordinasyon çalışmaları devam etmektedir.
 • GTFCC’nin kolera kontrolü için Çok Sektörlü Müdahaleler için Öncelikli Alanların belirlenmesine yönelik revize edilmiş kılavuzu yaygınlaştırılmakta ve tanıtılmaktadır (İngilizce, Arapça, Fransızca ve Portekizce). Bu kılavuz, kolera kontrolü için Ulusal Kolera Planının (NCP) geliştirilmesi veya revize edilmesinde koleradan etkilenen ülkeler için sürveyans verilerinin kullanımını en üst düzeye çıkarmayı amaçlamaktadır.
 • Koleranın ortadan kaldırılması için Çok Sektörlü Müdahaleler için Öncelikli Alanların belirlenmesine yönelik yeni GTFCC kılavuzu yaygınlaştırılmakta ve tanıtılmaktadır (İngilizce, Arapça, Fransızca ve Portekizce). Bu kılavuz, kolera salgınlarının sınırlı olduğu veya hiç olmadığı ülkeler için tasarlanmış olup, koleranın (yeniden) ortaya çıkmasına yönelik kırılganlık faktörlerini değerlendirmelerine ve koleranın ortadan kaldırılması için bir Ulusal Kolera Planı (NCP) geliştirmelerine veya revize etmelerine yardımcı olmaktadır.
 • Devam eden çalışmalar, veri toplama, raporlama ve analiz için ek rehberlik ve pratik araçlar da dahil olmak üzere kolera için halk sağlığı gözetimine ilişkin güncellenmiş GTFCC kılavuzunun geliştirilmesini içermektedir.

Laboratuvar

 • GTFCC’nin kolera testlerine yönelik tavsiyeleri hem İngilizce hem de Fransızca olarak yaygınlaştırılmakta ve tanıtılmaktadır.
 • İş Yardımları, Bilgi Formları ve diğer rehberlik materyalleri de dahil olmak üzere GTFCC laboratuvar kaynakları tanıtılmaktadır. İlave teknik destek kaynaklarının geliştirilmesi için çalışmalar devam etmektedir.
 • Kolera laboratuvarlarını güçlendirmek için ülkeler, bölgeler ve ortaklarla koordinasyon faaliyetleri devam etmektedir.
 • Ülkeler için laboratuvar güçlendirme planlarının geliştirilmesinde teknik destek ve yardım, vaka bazında sağlanmaktadır.
 • Detaylı kolera laboratuvarı kapasite değerlendirmelerinin yürütülmesi için bir GTFCC araç seti ve kılavuzu geliştirilmiştir. Bu kaynaklar, hedeflenen destek gerektiren boşlukları ve ihtiyaçları vurgulamaktadır.
 • DSÖ katalog kaynaklarını kullanarak laboratuvar malzemelerinin sipariş edilmesini ve bunlara erişimi kolaylaştırmak için işbirlikleri devam etmektedir. Ayrıca, saha ve laboratuvar teşhis tedarik ihtiyaçlarını gerektiği gibi belirlemek için bölgesel ve ülke düzeyinde teknik destek sağlanmaktadır.
 • Özellikle Gavi’ye uygun ülkeler için salgın izleme de dahil olmak üzere kolera sürveyansı için hızlı tanı testlerinin (RDT’ler) tedarikini desteklemek üzere Gavi İttifakı ile işbirliği devam etmektedir.
 • Devam eden çalışmalar, laboratuvar personeli için eğiticilerin kolera teşhisi eğitimi için GTFCC araç ve materyallerinin geliştirilmesini içermektedir. Laboratuvar personelinin eğitimi Güney Sudan ve Somali’de gerçekleştirilmiştir.

Aşılama

• 1 Ocak 2023 ile 31 Aralık 2023 tarihleri arasında 12 ülke, acil kullanıma yönelik Oral Kolera Aşısı (OCV) dozu için 30 talepte bulunmuştur. Mevcut stokun tamamı tahsis edilerek toplam 33 milyon doz sevk edilmiştir. 9 Ocak 2024 itibarıyla küresel OCV stoğu 1,1 milyon dozda olup tahsise hazır ancak henüz taahhüt edilmemiştir.

• Bu taleplerin artan sıklığı ve karmaşıklığı, bunların meydana geldiği bağlamlarla birlikte, özellikle aşı nakliye lojistiği ve yerinde uygulama konusunda ek zorluklar doğurmaktadır.

• 2023 yılı boyunca kolera salgınlarına karşı 12 ülkede 27 reaktif aşılama kampanyası yürütülmüştür; kampanyalar Mozambik (5), Etiyopya (4), Sudan (4), Kenya (3), Somali (2), Kuzeybatı’da gerçekleştirilmiştir. Suriye (2), Kamerun (2), Demokratik Kongo Cumhuriyeti (1), Dominik Cumhuriyeti (1), Haiti (1), Malavi (1) ve Zambiya (1).

• Mevcut salgın bağlamında, bu reaktif kampanyalar için yalnızca tek dozlu OCV rejimleri onaylanmış ve kullanılmıştır. Önleyici kampanyalara yönelik stokların sınırlı kalması, küresel aşı tedarikindeki baskıyı yansıtıyor.

• Yalnızca Aralık ayında Etiyopya, Sudan, Zambiya ve Zimbabve’den Uluslararası Koordinasyon Grubuna (ICG) toplam 13,6 milyon dozluk dört yeni talep iletilmiştir.

Vaka Yönetimi, Enfeksiyon Önleme ve Kontrol (IPC) & Su, Sanitasyon ve Hijyen (WASH)

• Kolera bağlamında WASH ve IPC’ye odaklanan bir sağlık ve bakım çalışanı eğitim modülü geliştirmek için, yedek bir ortağın desteğiyle, Kuzey Etiyopya’daki DSÖ ekibiyle işbirliği devam etmektedir.

• Tedaviye erişimi artırmak ve vaka ölümlerini azaltmak amacıyla salgının devam ettiği ülkelere teknik destek sağlanmaktadır. Sabit ORS noktalarının kurulması ve yönetilmesine yönelik GTFCC kılavuzlarının dağıtılmasının yanı sıra, tedavi hizmetlerinin merkezileştirilmesi ve toplumun oral rehidrasyon çözümlerine erişiminin kolaylaştırılması konusuna özel önem verilmektedir.

• Stratejilere rehberlik etmek ve Operasyon Desteği ve Lojistik (OSL) ekibiyle işbirliği içinde gerekli malzemelerin tedarikini kolaylaştırmak için senaryo planlamasına yönelik teknik destek birden fazla ülkeye sunuluyor.

• Bir WASH teknik uzmanı, DSÖ Ülke Ofisine kolera salgını yanıtı konusunda destek vermek üzere Yemen’e görevlendirilecektir. (13)

• Bir WASH uzmanı, DSÖ Genel Merkezi IMST ekibinin bir üyesi olarak en az altı ay süreyle Nairobi’de görev yapacak. Uzman, teknik desteği güçlendirecek, hem Bölge hem de Ülke Ofisi düzeyindeki ihtiyaçları değerlendirecek, Organizasyonun üç düzeyi arasındaki iletişimi kolaylaştıracak ve gerektiğinde ülke ihtiyaçlarına yanıt verecektir.

Risk İletişimi ve Topluluk Katılımı (RCCE)

• GTFCC, Toplumsal Katılımın Ulusal Kolera Planlarına (NCP’ler) Entegre Edilmesine ilişkin Kılavuz geliştirmiştir. Toplum bilgisinin ve bakış açılarının UTN’lerin tasarımını, sunumunu ve değerlendirilmesini şekillendirmesini ve her bir sütunun hedeflerine ulaşılmasına olanak sağlamasını mümkün kılmak için ayrıntılı bilgiler içerir.

• Öncelikli ülkelere yönelik RCCE desteği, Doğu ve Güney Afrika alt bölgesindeki Toplu Hizmet ortaklığı ve Teknik Çalışma Grubu (TWG) aracılığıyla Uluslararası Kızılhaç ve Kızılay Dernekleri Federasyonu (IFRC), UNICEF ve WHO tarafından sağlanmaya devam etmektedir. Topluluklara odaklanan bu devam eden çalışma, koruyucu davranışların benimsenmesinin önündeki engelleri ortadan kaldırmayı amaçlamaktadır.

  Epimedyumlu macun ve viagra aynı anda kullanılır mı?

• Alt bölgedeki birçok ülkede Sağlık Bakanlıklarının taleplerine yanıt vererek TWG aracılığıyla özel destek sağlanmaktadır. Teknik ihtiyaç değerlendirmeleri, ortakların haritalandırılması ve RCCE hizmet açıklarının ve yerel kapasitelerin belirlenmesi gerçekleştirilmiştir. Zimbabwe’de, Sağlık Bakanlığı’nı öncelikli ihtiyaçlar konusunda desteklemek için kurumlar arası bir RCCE koordinasyon kapasitesi devreye alınmıştır: RCCE stratejilerinin geliştirilmesi, kurumlar arası geri bildirim mekanizmalarının kurulması, sosyal analitik veri toplama ve kullanımının güçlendirilmesi ve müdahale faaliyetlerine bilgi sağlamak için hızlı niteliksel değerlendirmeler oluşturulması.

Operasyon Destek ve Lojistik (OSL)

• Aralık ayında özellikle Doğu Akdeniz Bölgesi’nde kolera kitlerine yoğun talep oluşmuştur. Dubai Tedarik Merkezi, işgal altındaki Filistin toprakları, Sudan ve Yemen’e çok sayıda tam charter teslimatı organize etmiş ve yönetmiştir. Ayarlanan stok miktarları sayesinde mevcut siparişlerde herhangi bir tedarik kesintisi beklenmemektedir. Mevcut envanter, tahmini 50.000 hastaya yönelik malzemeleri içermektedir ve bunlar 31 Mart 2024’e kadar kademeli olarak dağıtılacaktır. Ayrıca, laboratuvar malzemeleri de dahil olmak üzere devam eden kolera kitleri sevkiyatı, farklı tedarik platformları aracılığıyla acil müdahale veya hazırlık amacıyla çeşitli ülkelere gönderilmektedir.

• Seçilen ülkelerde kolera yanıtına yönelik talimatların hazırlanması için teknik destek sağlanmaktadır.

• DSÖ ortaklarını desteklemek amacıyla, gelecek yıl sona erecek olan kısa raf ömrüne sahip ürünlere yönelik geçici bağışların organize edilmesi için çaba sarf edilmektedir. Ücretsiz öğelerin listesi DSÖ Bölge Ofisleriyle paylaşılmıştır.

Temel zorluklar

Vakalardaki coğrafi yayılma ve küresel artış, çok sayıda zorluktan kaynaklanmakta olup aşağıdakilerle sonuçlanmıştır:

• Doğal afetler ve iklim etkileri nedeniyle kolera salgınlarının şiddetlenmesi.

• Raporlama tutarlılığı ve özellikle 5 yaşın altındaki çocuklar olmak üzere hassas gruplara yönelik verilerin yetersiz ayrıştırılmasıyla ilgili sorunlar da dahil olmak üzere veri kalitesi ve raporlama.

• Vaka yönetimi malzemeleri ve kitleri de dahil olmak üzere kritik kolera malzemelerinin sınırlı mevcudiyeti.

• Eş zamanlı tüm kolera salgınlarına müdahale etmek için yetersiz OCV stokları, önleyici kampanyaların askıya alınmasına ve iki dozlu stratejiden tek dozlu stratejiye geçişe yol açmaktadır. Bu politika kararı geçerliliğini koruyor.

• Çok sayıda paralel büyük ölçekli ve yüksek riskli salgın ve halk sağlığını etkileyen diğer acil durumlar nedeniyle tükenmiş ulusal kolera müdahale kapasiteleri ve genel olarak aşırı gerilmiş acil müdahale kapasitesi.

• Ulusal acil durum müdahalelerini desteklemek amacıyla görevlendirilmek üzere sınırlı sayıda deneyimli kolera müdahale personeli mevcuttur.

• Tüm düzeylerde zamanında ve etkili bir şekilde yanıt vermek için yetersiz mali kaynaklar.

• Önleme, hazırlık ve hazırlık faaliyetleri için hem mali hem de maddi kaynak eksikliği.

Sonraki Adımlar

Yukarıda tanımlanan zorlukları ele almak için DSÖ, UNICEF ve ortaklar birlikte çalışmaya devam edecektir.

 • Potansiyel bir şiddetli El Nino olayı için güncellenmiş kolera senaryo planlaması/önceliklendirmesi (küresel, bölgesel ve ulusal düzeyde)
 • DSÖ, sürdürülebilir bir çözüm için uzun vadeli yatırımın kritik öneme sahip olduğunu ve vakalardaki mevcut artışa hızlı acil müdahale için ara dönemde yatırıma ihtiyaç duyulduğunu vurgulayarak kolera müdahalesine yatırım yapılmasını savunmaya devam edecektir.
 • DSÖ ve UNICEF, ihtiyaçların önceliklendirilmesine dayalı olarak kullanılabilirliği en üst düzeye çıkarmak için kritik kolera malzeme boru hattını düzenlemek için birlikte ve diğer ortaklarla birlikte çalışmaya devam edecektir.
 • DSÖ ve GTFCC de dahil olmak üzere ortaklar, mevcut kısıtlı ortamda önleme ve müdahale faaliyetlerini mümkün kılmak için Sağlık Bakanlıklarını ve uygulayıcı ortakları mevcut en son bilgi ve materyallerle desteklemeye devam edecektir.
 • DSÖ, UNICEF ve ortaklar, kolera acil durumuna odaklanmayı sürdürmek, kaynakları harekete geçirmek ve kolera yükünü azaltmak için uzun vadeli çözümler için lobi yapmak üzere birlikte çalışmaya devam edecektir. Ayrıca DSÖ, UNICEF ve diğer ortaklar, müdahale çabalarını düzene sokmak ve kıt kaynakları en üst düzeye çıkarmak için birlikte çalışmaya devam edecektir.

Ek 1. Veri, tablo ve şekillere ait notlar

Sunulan tüm veriler yorumlanırken dikkatli olunmalıdır. DSÖ, ulusal halk sağlığı yetkilileri ve farklı dahil etme kriterleri ve farklı veri kesme süreleri kullanan diğer kaynaklar tarafından yayınlanan bilgi ürünleri arasında farklılıklar olması beklenebilir. Doğruluk ve güvenilirliği sağlamak için adımlar atılırken, tüm veriler sürekli doğrulamaya ve değişikliğe tabidir. Vaka tespiti, tanımlar, test stratejileri, raporlama uygulaması ve gecikme süreleri ülkeler/bölgeler/yönetim bölgeleri arasında farklılık göstermektedir. Diğerlerinin yanı sıra bu faktörler, gerçek vaka ve ölüm sayılarının değişken eksik tahmin edilmesi ve bu verilerin küresel düzeyde yansıtılmasındaki değişken gecikmelerle sunulan sayıları etkilemektedir.

“Ülkeler”, benzer statüdeki ülkeleri, bölgeleri, yönetim bölgelerini veya diğer yargıları ifade edebilir. Kullanılan gösterimler ve bu materyallerin sunumu, herhangi bir ülkenin, bölgenin veya alanın veya yetkililerinin yasal statüsü veya sınırlarının veya hudutlarının sınırlandırılmasına ilişkin olarak DSÖ adına herhangi bir görüş ifade ettiği anlamına gelmez.  Haritalardaki noktalı ve kesikli çizgiler, henüz tam olarak anlaşılamamış olabilecek yaklaşık sınır çizgilerini temsil eder. Ülkeler, bölgeler ve yönetim bölgeleri, DSÖ idaresi altında düzenlenmiştir. Belirli şirketlerden veya belirli üreticilerin ürünlerinden bahsedilmesi, bunların DSÖ tarafından bahsi geçmeyen benzer nitelikteki diğer ürünlere tercih edilerek onaylandığı veya önerildiği anlamına gelmez. Hatalar ve eksiklikler dışında, tescilli ürünlerin adları büyük harflerle ayırt edilir.

Kaynak: https://www.seyahatsagligi.gov.tr/Site/HaberDetayi/3870https://hsgm.saglik.gov.tr/tr/hastaliklar/kolera.html

sağlık sitesi |-| nakliyat |-| youtube izlenme al |-| ideal kilo hesaplama |-| instagram beğeni hilesi |-| vozol likit |-| arastir.net |-| vds satın al |-| wordpress cache |-| ofis taşımacılığı |-| APK indir