Uzmanlar YKS sorularını değerlendirdi: Sorularda hata yoktu

Bahçeşehir Koleji bölüm başkanları, pandemi önlemleri alınarak tamamlan Yükseköğretim Kurumları Sınavı’nın (YKS) ilk oturumu olan Temel …

Yayınlama: 26.06.2021
5
A+
A-

Bahçeşehir Koleji bölüm başkanları, pandemi önlemleri alınarak tamamlan Yükseköğretim Kurumları Sınavı’nın (YKS) ilk oturumu olan Temel Yeterlilik Testi’yi (TYT) yorumladı.

Yükseköğretim Kurumları Sınavı’nın (YKS) ilk oturumu olan Temel Yeterlilik Testi (TYT), bugün, pandemi önlemleri alınarak tamamlandı. Bahçeşehir Koleji bölüm başkanları, sınavla ilgili değerlendirmelerde bulundu.

‘GEÇEN SENEYE GÖRE DAHA KOLAY BİR SINAVDI’

Türk Dili ve Edebiyatı Bölüm Başkanı Tuğba Aktaş, “TYT Türkçe testinin bütününe baktığımızda belirleyici birkaç soru olmakla birlikte bu sınavın geçen seneye göre daha kolay bir sınav olduğunu söyleyebiliriz. Paragraf soruları nitelik bakımından geçen yıla göre daha kısa ve anlaşılırdır. Bunun yanında çeldiricileri kuvvetli olan ve okuyanın, seçeneklerde zaman kaybetmesine sebep olacak anlama ve yorumlama soruları sınavda yine yer almıştır. Bu sene ilk kez ‘anlamı verilen sözcüklerin bütün olarak anlamını karşılayan cümleyi bulma sorusu’ şeklinde kurgulanmış yeni bir soru tarzı karşımıza çıkmıştır. 2020 TYT’de 7’ye indirilen dil bilgisi sorularının soru sayısı aynı kalmıştır. Bu sorulardan yazım ve noktalama soruları geçen sene olduğu gibi 2 yazım, 2 noktalama şeklinde sorulmuştur. Ek bilgisi, sözcük türleri, cümle ögesi, isim ve sıfat tamlamaları ve ses bilgisi ile ilgili kazanımlar sorgulanmıştır. Dil bilgisi alanına ait sorular, Ortaöğretim Programı kazanımlarıyla örtüşmekle birlikte dil bilgisi konularının tamamını kapsamamaktadır. Özellikle ‘eklerin ve sözcük türleri’nin sorgulandığı sorunun sınavın belirleyici sorularından olacağını söyleyebiliriz” dedi.

Aktaş, sözlerine şöyle devam etti:

“Paragraf sorularında geçen sene ağırlıklı olarak ilk okunuşta zor anlaşılan, birkaç defa okunması gereken felsefik ve sosyolojik yaklaşım gerektiren, soyut kavramların ağırlıkta olduğu sorular sorulmuştu. Bu senenin paragraf soruları ise ‘edebiyat, sanat, bilim, günlük hayat’ vb. konulardan oluşan, ilk okunduğunda daha çabuk algılanan içeriklerden oluşmaktadır. Bununla birlikte YKS sınav sistemiyle tanıştığımız ‘röportaj’ şeklinde paragraf tamamlama sorusu yine olmakla birlikte daha kısa yapıda olması çözümü kolaylaştırmıştır. Genel itibarıyla okuma ve yorumlama becerileri gelişmiş kitap okuma alışkanlığı olan öğrencilerin zamanı daha iyi kullanabileceği bir sınav olduğunu söylemek mümkündür.”

‘ÜST DÜZEY DÜŞÜNME BECERİLERİNİ ÖLÇMEYE YÖNELİK HAZIRLANMIŞ’

Matematik Bölüm Başkanı Taner Kayış ise, “TYT Temel Yeterlilik testindeki Matematik soruları, 9 ve 10. sınıf kazanımlarından sorulmuştur. ÖSYM geçen yıllarda olduğu gibi bu yıl da matematik sorularında ezberci mantıktan uzak, tamamıyla okuduğunu anlayıp yorumlayabilen öğrencilerin başarılı olacağı bir sınav hazırlamıştır. Temel Matematik testindeki sorular, üst düzey düşünme becerilerini ölçmeye yönelik hazırlanmıştır. Bu yüzden soruların çözümlerinin işlem yoğunluğu olarak değil daha çok soruyu okuyup anlama noktasında öğrencileri zorlamıştır. Soru kökleri uzun olmamakla birlikte içlerinde fazlaca detay barındırmakta ve çözüm adımları oluşturulurken birçok verinin kullanılması istenmektedir. Bu doğrultuda soruların anlaşılabilmesi için bir kez okumak yeterli gelmemiştir. Bir soru içerisinde birden fazla konu olması ve bu konuları birbiriyle ilişkilendirmek sorunun çözümünü oldukça zorlaştırmıştır. Özellikle 3-4 sorunun ‘Aşağıdakilerden hangisi olabilir?’ şeklinde sorulması öğrencinin sonucu seçeneklerde bulmak yerine tüm seçenekleri denemesini gerektirerek ve ekstra zaman harcamalarına sebep olmuştur” diye konuştu.

  1. sınıf kazanımlarına ait 3-4 soru olup, bu soruların diğer matematik sorularına göre daha kolay olduğunu söyleyen Kayış, “9. sınıf kazanımlarından sorulan problem sorularında görsel okuma becerisi gerektiren sorular geçen seneye göre daha azdır. Bu sorular öğrencilerin işlem becerisini ölçmekten çok okuduğunu doğru anlayıp yorumlama becerisini ölçmeye yöneliktir. Sonuç olarak bu sınavda, soru kalıplarını ezberleyip sonuca gitmeye çalışan öğrenciler değil, temel matematik bilgisi olup bu bilgiyi yorumlayabilen ve okuduğunu hızlı anlayan öğrencilerin başarılı olabileceğini düşünmekteyiz” ifadelerini kullandı.

‘ÇOKGEN VE DELTOİD KATLAMA SORULARI BELİRLEYİCİ OLACAK’

Geometri Bölüm Başkanı Ömer Arat, “TYT’de çıkan 10 Geometri sorusunun tamamı 9 ve 10. sınıf öğretim programı kapsamında hazırlanmıştır. Soru dağılımında ise 7 sorunun yeni nesil, 3 sorunun ise klasik soru tarzında sorulduğunu söyleyebiliriz. Tüm sorularda çözüm için öğrencinin geometrik düşünme becerilerine sahip olması beklenmiştir. Geometri sorularının geneline baktığımızda prizma sorularının diğer Geometri sorularına göre daha kolay çözülebilecek sorular olduğunu, çokgen sorusu ile yeni nesil sorulardan biri olan Deltoid katlama sorularının ise Geometri testinin belirleyici soruları olacağını söyleyebiliriz” değerlendirmesinde bulundu.

MATEMATİKSEL İŞLEM GEREKTİRMEYEN SORULAR YER ALDI’

Fizik sorularının günlük hayattan yaşamsal örnekler ile ilişkilendirilerek hazırlanmış orta güçlükte sorulardan oluştuğunu söyleyen Fizik Bölüm Başkanı Rafet Sayar, “TYT Fizik soruları 9. ve 10. sınıf öğretim programına ait olan kazanımları içeren ve günlük hayattan yaşamsal örnekler ile ilişkilendirilerek hazırlanmış orta güçlükte sorulardan oluşmuştur. Sınavda geçmiş yıllarda olduğu gibi matematiksel işlem gerektirmeyen sorular yer almıştır. Sınavda klasik test sorularının yanında, konuyla ilgili muhakeme yapılması amaçlanmış sorular ve hikâyeleştirilmiş yeni nesil sorular bu yıl da sorulmuştur. Sınavda kazanım dışı bir soru bulunmamaktadır. Sonuç olarak 9. ve 10.sınıf fizik konularını, MEB kazanımları doğrultusunda özümsemiş tüm öğrencilerin, rahatlıkla yorumlayarak çözebileceği bir TYT Fizik sınavı olduğunu söyleyebiliriz” dedi.

‘DAHA FAZLA SAYILI UZUN METİNLİ SORU SORULDU’

7 adet TYT Kimya sorusunun dört tanesinin 9. sınıf, üç tanesinin de 10. sınıf kimya programı kapsamında kolay – orta düzey zorlukta ve MEB öğretim programı kazanım hedefleriyle doğrudan uyumlu olan sorulardan oluştuğunu kaydeden Kimya Bölüm Başkanı Yasemin Keskin Çinkaya, sözlerine şöyle devam etti:

“Geçmiş yıllara göre daha fazla sayıda uzun metinli soru sorulmuştur. Örneğin suyun denge buhar basıncını etkileyen faktörlerin sorgulandığı soruda, öğrencinin metni dikkatlice okuyup anlayarak; sistemi zihninde canlandırarak soruyu çözmesi beklenmektedir. Benzer nitelikte 2 soru daha mevcuttur. Buna karşın yeni nesil sayılabilecek soru sayısı azdır. Sorulmak istenenin açık ve net biçimde sorulması, her sorunun tek bir kazanımı ölçmesi, çeldiricilerin çok güçlü olmaması özellikleriyle de geçen yılın TYT Kimya sorularıyla benzerlik göstermektedir. Son olarak yaygın bileşik adlarının sorulduğu sorunun kökünde NH3 bileşiğinin sistematik adlandırması hatalı verilmiştir, buna karşın öğrenciler bu hatalı adlandırmaya rağmen soruyu doğru biçimde çözebileceklerdir.”

  Midyat'ta Zihinsel Engelli Ahmet'e doğum günü sürprizi yapıldı

‘BİYOLOJİ SORULARI KOLAY ANLAŞILIR DİLLE İFADE EDİLDİ’

Biyoloji Bölüm Başkanı Melike Kılıç ise, soruları şu şekilde yorumladı:

“2021 TYT Biyoloji testinde, 9. sınıf, Canlıların Temel Bileşenleri, Hücre, Canlıların Çeşitliliği ve Sınıflandırılması konularından, 10. sınıf Hücre Bölünmeleri, Ekosistem Ekolojisi ve Kalıtım konularından sorular sorulmuştur. Sorular, Millî Eğitim Bakanlığı Öğretim Programı kazanımlarına uygun olup, kolay anlaşılır dille ifade edilmiştir. Bu yılki sınavın 2020 TYT Biyoloji testi ile soru güçlüğü bakımından paralel olduğunu söyleyebiliriz. Öğretim programına ait temel bilgilerin sorgulandığı biyoloji testinde sınava disiplinli şekilde hazırlanan öğrenciler istediği başarıya kolaylıkla ulaşabilecektir.”

‘ZORLUK DERECESİ ORTA DÜZEYDEYDİ’

TYT Tarih sorularının, MEB Tarih öğretim programı kazanımlarından hazırlandığını söyleyen Tarih Bölüm Başkanı Kahar Alkan, “9 ve 10. sınıf öğretim programına ait iki soru yorum ve çıkarım yapmayı gerektiren uygulama düzeyinde sorulardır. 12. sınıf kazanımlarından sorulan 2 sorudan TBMM’nin özellikleri ile ilgili olan sorunun ayırt etme gücü yüksek olduğundan bu soruyu, bilgiden çıkarım yapabilecek öğrencilerin çözebileceğini düşünmekteyiz. Genel anlamda testin bütününe bakıldığında zorluk derecesinin orta düzeyde olduğunu söyleyebiliriz” diye konuştu.

‘HARİTA TANIMA BECERİSİ GELİŞTİREN ÖĞRENCİLER AVANTAJLI OLACAK’

Coğrafya Bölüm Başkanı Ümit Soykan, “Coğrafya TYT soruları beklendiği gibi 9. ve 10. Sınıf öğretim programındaki kazanımlardan hazırlanmıştır. Soruların ünitelere dağılımı düzenli olmuştur. Sınavın geneline baktığımızda sorular açık ve anlaşılırdır. 9. sınıf ‘Dünya’nın Hareketleri ve Sonuçları’ konusundan YKS’de ilk kez 1 soru sorulmuştur. İki soruda Dünya haritası, bir soruda ise grafik kullanılmıştır. Bu doğrultuda sınava hazırlık sürecinde harita tanıma becerisi ve grafik yorumlama becerisini geliştiren öğrencilerin bu soruları çözerken daha avantajlı olacağını söyleyebiliriz. Soruların geneline bakıldığında yıl içinde YKS hazırlık sürecini iyi yöneten öğrencilerin rahatlıkla çözebileceği, orta güçlük düzeyindeki sorulardan oluştuğu görülmektedir” dedi.

‘TÜMELLER PROGRAMI İLK KEZ KARŞIMIZA ÇIKTI’

Siyaset Felsefesi sorusu dışında dört sorunun paragraftan çıkartılabilecek yorum soruları olduğunu aktaran Felsefe Bölüm Başkanı Filiz Yıldırım, “Felsefe soruları 2021 öğretim programı kazanımlarına uygun olarak hazırlanmıştır. Siyaset Felsefesi sorusu hariç dört soru paragraftan çıkartılabilecek yorum sorularıdır. Siyaset Felsefesi sorusu paragraf sorusu gibi görünse de J.J. Rousseau ve J. Locke’un felsefi görüşlerini bilmeyi gerektirmektedir. Platon ve Sartre sorularını -seçeneklerde felsefi kavramlar olsa bile- paragrafı dikkatli bir şekilde okuyan her öğrenci kolaylıkla çözebilir. Bu soruları konuya hakîm olan öğrenciler daha hızlı çözecekleri için zaman yönetimi konusunda avantajlı olacaklardır. 2020 TYT felsefe sorularına göre öğrencilerin ayrıntılı konu, felsefi terim bilmesini gerekmeyen paragraf soruları yer almaktadır. Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi dersinden muaf olan öğrencilerin çözmesi gereken felsefe soruları da kazanımlara uygun olarak hazırlanmış olup tüm öğrencilerin çözmek zorunda olduğu TYT felsefe sorularına göre konu kavramları daha ön plandadır. Tümeller problemi YKS’de ilk kez karşımıza çıkmış olup yorum ile konuya hakimiyet de son derece önemlidir” yorumunu yaptı

‘ÇOK OKUYAN ÖĞRENCİLER SORULARI KOLAYLIKLA ÇÖZEBİLİR’

Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Bölüm Başkanı Büşra Örer ise, sınavı şu şekilde değerlendirdi:

“Din kültürü ve Ahlak Bilgisi TYT soruları, öğretim programı kazanımlara uygun olarak hazırlanmıştır. 9, 10 ve 12. sınıf öğretim programı kazanımlarından oluşan sorular net anlaşılırdır. Sorular bilgi ve kavrama düzeyi ağırlıklı olup sınavın genelinde kolay-orta güçlükte soruların yer aldığını söyleyebiliriz. 12. sınıf öğretim programından sorulan sorunun konuya hâkim öğrencilerin çözebileceği düşünülmektedir. Yorum sorularını çözmek için öğrencilerin Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi ile ilgili terimleri de bilmeleri gerekmektedir. Sınavın geneline baktığımızda paragraf sorularında olduğu gibi çıkarım yaparak çok okuyan öğrencilerin bu soruları kolaylıkla çözebileceklerini söyleyebiliriz.”

‘MATEMATİKTE ZORLANDILAR’

Uğur Okulları Sınavlar ve Yayınlardan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Adil Kurt ve Lise Akademik Kurulu, öğrencilerden alınan bilgilere göre YKS’nin ilk oturumu olan TYT’yi değerlendirdi. Kurt, “Matematik testi öğrencilere zor gelmiş ve öğrenciler bu soruları yetiştirmekte zorlanmışlardır” dedi.

Yükseköğretim Kurumları Sınavı’nın (YKS) ilk oturumu olan Temel Yeterlilik Testi (TYT) bugün gerçekleşti. TYT’ ye 2 milyon 607 bin 903 aday başvurdu. Tüm yurtta saat 10:15’te başlayan sınav, tek oturumda 135 dakika sürdü. TYT’de adaylara 40 Türkçe, 40 Matematik, 20 sosyal Bilimler (Din Kültürü Ahlak Bilgisi dersinden muaf öğrenciler için ekstra 5 Felsefe), 20 Fen Bilimleri sorusu soruldu. Sosyalde 5 Tarih, 5 Coğrafya, 5 Felsefe ile 5 Din Kültürü Ahlak Bilgisi; Fen Bilimlerinde ise 7 Fizik,7 Kimya, 6 Biyoloji sorusu yer aldı.

2021 TYT’nin, ÖSYM formatına ve MEB müfredatına uygun bir şekilde gerçekleştirildiğini belirten Kurt, “Sınav kapsamının, MEB müfredatına uygun hazırlandığı görülmüştür. Türkçe ve tarih dersi sorularının tüm kademelerden, felsefe dersi sorularının 10. sınıf kademesinden, diğer derslerin ise 9. ve 10. sınıf kademesinden olduğu görülmüştür” dedi.

‘MATEMATİK TESTİ ÖĞRENCİLERE ZOR GELDİ’

Matematik testinde sorularda temel bilgilerin sorgulandığını ifade eden Kurt, “Öğrencinin soruyu ilk okumada anlayıp matematik bilgisi ile yorumlaması ve öğrencilerden hatasız işlem yapması istenmiştir. Geometride modelleyerek geometriksel düşünmeyi ön plana çıkaran sorular yer almıştır. Matematik testi öğrencilere zor gelmiş ve öğrenciler bu soruları yetiştirmekte zorlanmışlardır” diye konuştu. Türkçe alanındaki soruların geçen senelere oranla daha kısa olduğunu söyleyen Kurt şu ifadeleri kullandı:

“Türkçede paragraf, sözcükte anlam, cümlede anlam konuları üzerinden öğrencilerin okuma, anlama ve yorumlama becerileri ağırlıklı olarak sorgulanmıştır. Bu soruların metinlerinin geçen senelere oranla daha kısa olduğu görülmüştür.”

Sosyal Bilimler alanındaki soruların bilgiyi yorumlayan sorulardan oluştuğunu belirten Kurt, “Sosyal Bilimler alanında tüm bölümlerden orta zorlukta, bilgiyi yorumlayan sorular sorulmuştur. Fen Bilimleri testinde temel bilgileri sorgulayacak şekilde sorgulama yapılırken Fizik testinde günlük hayatla ilişkilendirilen olaylar üzerinden sorgulama yapılmıştır” ifadelerini kullandı.

Kurt, “Tüm derslerde TYT formatı olan doğru okuma, doğru düşünerek yorum yapabilme ve zamanı iyi kullanarak hatasız işlem yapma yetkinlikleri ölçülmüştür” dedi.

  Midyat'ta Zihinsel Engelli Ahmet'e doğum günü sürprizi yapıldı

Matematik sorularında zaman kaybı yaşanabileceğine dikkat çeken Uğur Okulları Lise Matematik Akademik Kurul Üyesi Nilda Yüksel, “Matematik ve geometri soruları 9. ve 10. sınıf konularını kapsamaktadır. Matematik soruları okuduğunu anlayabilme, mantıksal akıl yürütme, matematiksel olarak ifade etme ve matematiksel işleme yöneliktir. Öğrencilerimiz geçmiş yıllardan farklı olarak kolayca çözülebilecek soruların var olduğunu ancak paragraf olarak düzenlenmiş soruların dikkatli okunması gerektiğini ve bu sorularda zaman kaybettiklerini belirtmiştir. Geometri soruları çoğunlukla modelleme ve hikayeleştirme kurgusuyla hazırlanmış; geometriksel düşünme becerisini ölçen, denklem kurup çözümleme gerektiren nitelikte olup zorlandıkları sorular olmuştur” diye konuştu.

DİL BİLGİSİ SORULARI 2020 TYT’DEN FARKLI OLARAK DAHA AZ SAYIDA

Türkçe alanındaki paragraf sorularının bir kısmının çeldirici sorular olduğunu ifade eden Uğur Okulları Türk Dili ve Edebiyatı Akademik Kurul Üyesi Cevdet Eyüboğlu, “Türkçe sorularında ağırlık yine okuma ve okuduğunu anlayıp yorumlama üzerinedir. Sınavda öğrencilerimizden aldığımız duyumlara göre 7 soru dil bilgisi iken geriye kalan sorular paragraf, cümlede anlam ve sözcükte anlam sorularından gelmiştir. 2021 TYT’ deki dil bilgisi soruları 2020 TYT’den farklı olarak daha az sayıda sorulmuş. Anlam bilgisi olarak tanımladığımız sorularda kullanılan dilin yalın olması soruların çözülebilirliğini artıracaktır. Paragraf sorularının 2020 TYT’ye oranla daha kısa metinlerden seçildiği belirtilmiştir. Bu sorulardan birkaç tanesinde çeldiricilerin güçlü olduğu öğrencilerimizden gelen ilk görüşlerdendir. Sorulan dil bilgisi sorularında aynı soruda birden çok kazanımın yoklanmış olması öğrencilere zaman kaybettirmiş olabilir ancak bu soruların da zor olarak nitelendirilecek tarzda sorular olmadığı görülmektedir” dedi.

Sınava düzenli çalışan öğrencilerin başarılı olacağını düşündüğünü söyleyen Uğur Okulları Fizik Akademik Kurul Üyesi Volkan Alpay ise şöyle konuştu:

“2021 TYT’ de fizik soruları öğrencilerimizden aldığımız bilgilere göre MEB’ in yayınlamış olduğu kazanımlar çerçevesinde temel düzeyde fizik bilgilerini günlük hayattaki örnekleri üzerinden soran, bilgiyi kullanma ve yorumlama becerisini ölçer nitelikte olduğu görülmektedir. 9. ve 10. sınıf müfredatlarına uygun, işlemlerden arındırılmış, okuma ve yorumlama üzerinden sorulan soruların belli konularda birikmediği mümkün oldukça tüm müfredata dağıtıldığı söylenebilir. Bu açıdan sınava düzenli çalışan öğrencilerde başarı oranı yüksek olacaktır.

‘KİMYA SORULARI NET VE ANLAŞILIRDI’

Kimya sorularının beklenilen alanlardan geldiğini belirten Uğur Okulları Kimya Akademik Kurul Üyesi Bedrettin Boyacıgil, “Kimya soruları geçen yıl olduğu gibi 4 tane 9. sınıftan 3 tane 10. sınıf müfredatında yer alan konuları tarayacak şekilde hazırlanmış ve yine önceki yıllarda olduğu gibi temel bilgileri sorgulayacak şekilde sorulmuştur. Beklenilmeyen bir soru yoktur. Sınavda, müfredatta 11. sınıfta okutulurken 4 yıl önce 10. sınıfa kaydırılan ve bu yıl sınava giren öğrencilerin 10.sınıfta okudukları ‘Kimyanın Temel Kanunları ve Kimyasal Hesaplamalar’ ünitesinden de bir soru bulunmaktadır. Öğrenciler soruların ifadesinin net ve anlaşılır olduğunu belirtiyor. Ayrıca soruların normal düzeyde bilgi ağırlıklı olduğunu ve çalışmalarının sonucunu iyi bir şekilde alacaklarını ifade ediyorlar” diye konuştu.

“2021 TYT Fen Bilimleri testine ait Biyoloji soruları 9. ve 10. sınıf müfredatını kapsamaktadır” diyen Uğur Okulları Biyoloji Akademik Kurul Üyesi Asuman Kılıç, “Testte yer alan 6 sorudan üç tanesi 9. sınıf, üç tanesi 10.sınıf müfredatına aittir. Toplam altı üniteyi kapsayan TYT Biyoloji müfredatına ait her ünite sorgulanmıştır. Biyoloji TYT testinin oldukça kolay, temel bilgi düzeyinde ve beklenilen formatta olduğu görülmüştür. Öğrenciler sürpriz bir soruyla karşılaşmamıştır. Biyoloji sorularının ortaöğretim kazanımları ile uyumlu olduğu ve soru formatının TYT’nin uygulandığı geçmiş yıllar ile benzer olduğu görülmüştür. Soruların temel kazanım düzeyinde, nitelik ve kapsam olarak ÖSYM formatına uygun ve zorluk derecesinin ortanın altında olduğu düşünülmektedir” ifadelerini kullandı.

‘COĞRAFYA ALANINDA TARTIŞMALI HERHANGİ BİR SORU YOKTUR’

Coğrafya sorularında herhangi bir tartışmalı soru bulunmadığını söyleyen “Coğrafya soruları, beklendiği gibi 9. ve 10. sınıf ortak müfredatını ve ünitelerini kapsamaktadır. 9.sınıf kazanımlarından 2, 10.sınıf kazanımlarından 3 soru yöneltilmiştir. Soruların ünitelere göre dağılımı dengelidir. Düzenli olarak çalışan, harita ve coğrafya okuryazarlığı gelişmiş olan öğrencilerin rahatlıkla çözebileceği sorular yöneltilmiştir. Ayrıca öğrencilerden aldığımız duyumlara göre tartışmalı herhangi bir soru bulunmamaktadır” dedi.

‘TARİH, PARAGRAF AĞIRLIKLI SORULARDAN OLUŞTU’

“Tarih soruları müfredata uyumlu olup öğrencinin yorum yapmasını sağlayacak paragraf ağırlıklı sorular sorulmuştur” ifadelerini kullanan Uğur Okulları Tarih Akademik Kurul Üyesi Zeynep Ergün şöyle konuştu:

“Öğrencinin bilgiyi doğru bir şekilde yorumlayıp analiz etmesini ölçen bir sınavdır. Sorular daha önceki TYT’ler gibi tüm sınıf düzeylerinden gelmiştir. Sınavda resim, şekil, grafik gibi içeriklere yer verilmemiştir. Sorularda açık, net ve anlaşılır bir dil kullanılmıştır. Sınav; alanına hakim olan, soru kökünü doğru okuyan, temel kavramları doğru yorumlayarak akıl yürüten ve düzenli çalışan öğrencilerin kolaylıkla yapabileceği nitelikte olup orta düzey zorluk seviyesindedir.”

‘FELSEFE SORULARI ORTA DÜZEYDE ZORLUK SEVİYESİNDEYDİ’

Felsefe sorularının yorum yapmayı gerektirdiğini söyleyen Uğur Okulları Felsefe Akademik Kurul Üyesi Gülay Ataç ise, “Felsefe soruları TYT’nin genel yapısına uygun olarak paragrafı dikkatli ve doğru okuma becerisini, ardından da bilgiye dayalı yorum gücünü ölçmeye yöneliktir. Sorular müfredata uygundur. Soruların ifade biçimi açık ve anlaşılır olup orta düzeyde bir zorluk içermektedir. Felsefenin temel kavramlarını bilmeyi ve bunlara dayanarak akıl yürütüp yorum yapmayı gerektiren bir sınavdır” diye konuştu.

‘DİN KÜLTÜRÜ SORULARI TEMEL KONULARA YÖNELİKTİ’

Din Kültürü sorularının temel düzeyde sorulardan oluştuğunu belirten Uğur Okulları Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Akademik Kurul Üyesi Muhammed Yasin Bekir, “Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi soruları MEB müfredatı dahilinde olup öğrencinin okuma, anlama ve yorum yapabilme becerilerini ölçmeye yönelik tarzda hazırlanmıştır. Bu sınavda başarılı olmak isteyen bir öğrencinin Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi dersine ait temel konu ve kazanımlara hakim olması gerekmektedir. Sınavdaki soruların zorluk dereceleri ise kolay ve orta düzeydedir” dedi. (DHA)

ERTANHABER

NEDENHABER

Ax Medya
sağlık sitesi takipçi satın al |-| nakliyat |-| instagram beğeni hilesi |-| arastir.net |-| vds satın al |-| wordpress cache |-| ofis taşımacılığı |-| APK indir |-| tv8 canlı izle |-| aydın haber |-| Tiktok Takipçi Hilesi |-| instagram izlenme satın al |-| antalya haber |-| ipek fal bilim merkezi
evden eve nakliyat |-| istanbul eşya depolama |-| kartal evden eve nakliyat |-| Ev Eşyaları Depolama |-| istanbul evden eve nakliyat |-| IGBT tabanlı kompanzasyon |-| şehirlerarası evden eve nakliyat