Eskişehir’de hepsi kiraya veriliyor! İşyerleri, büfeler…

Yayınlama: 27.07.2021
3
A+
A-

Eskişehir’de, Odunpazarı Belediyesi çok sayıda büfe ve işyerini 3 yıllığına kiralamak için ilana çıktı.

3 Ağustos 2021 tarihinde gerçekleşecek ihale ile belediyeye ait Karapınar, Ihlamurkent mahallelerinde bulunan büfeler, Yenikent’te bulunan çay ocağı, Smer Mahallesi’ndeki oyun alanı, Cam  Seramik Sanatları Çarşısı’ndaki işyerleri kiraya verilecek. Mülkiyeti Odunpazarı Belediyesi’ne ait taşınmazların 3 yıllığına kiraya verilmesi ile ilgili ilanın detayları şöyle: 

Eskişehir'de hepsi kiraya veriliyor
Eskişehir’de hepsi kiraya veriliyor

İHALE İLANI

ODUNPAZARI BELEDİYESİ

1-İdarenin

Adresi: Yenidoğan Mah. Çamkoru Sok. No:4 Odunpazarı /ESKİŞEHİR

Telefon ve faks numarası: Tel: 0 222 213 30 30  / 2214 Faks:  0 222 227 96 07

Elektronik posta adresi    : [email protected]

İhalenin Yapılacağı yer     : Odunpazarı Belediyesi Meclis Salonu

2-Mülkiyeti Odunpazarı Belediyesi adına kayıtlı olan aşağıda özellikleri belirtilen taşınmazlar 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 45. Maddesi gereği Açık Teklif Usulü ile aşağıda belirtilen tarih ve saatte, belirlenen muhammen bedeller üzerinden 3 yıllığına kiraya verilecektir. Basılı Evrak Bedeli 200,00 TL’dir.

SıraKiralanan Yerin AdresiKiralanan Yerin
Cinsi
Muhammen Bedel (TL)%3 Geçici Teminat (TL)İhale Tarihiİhale Saati
1Karapınar Mahallesi Kayalıdere SokakBüfe684,85 ₺ +KDV (Aylık)739,64 ₺03.08.202111:10
2Ihlamurkent Mahallesi  Atadan SokakBüfe1.667,42 ₺+KDV (Aylık)1.800,81 ₺03.08.202111:20
3Cam ve Seramik Sanatları Çrş. No:18/17İşyeri914,87 ₺ (Aylık)988,06 ₺03.08.202111:30
4Yenikent Mahallesi  PazaryeriÇayocağı709,24 ₺ +KDV (Aylık)765,98 ₺03.08.202111:40
5Sümer Mahallesi Sinanlı Sokak-Tezcan Sokak Kesişimindeki Park AlanıOyun Alanı2.547,70 ₺+KDV (Aylık)2.751,52 ₺03.08.202111:50
6Karapınar Mahallesi Şehir SokakBüfe3.417,59 ₺ +KDV (Aylık)3.691,00 ₺03.08.202112:00
7Karapınar Mahallesi Kırsal SokakBüfe1.597,40 ₺ +KDV (Aylık)1.725,19 ₺03.08.202112:10
8Cam  Seramik Sanatları Çarşısı No:18/14İşyeri1.188,70 ₺ (Aylık)1.283,80 ₺03.08.202112:20
9Cam  Seramik Sanatları Çarşısı No:18/15İşyeri1.000,00 ₺ (Aylık)1.080,00 ₺03.08.202112:30


3- İhaleye Katılacaklardan İstenilecek Belgeler:

 1. GERÇEK KİŞİLERDEN:
 1. İkametgâh belgesi, (e-devletten alınabilir)
 2. Türkiye’de tebligat için adres beyanı (e-posta, irtibat için telefon numarası)
 3. Nüfus Cüzdan Sureti, (e-devletten alınabilir)
 4. Noter Tasdikli imza beyannamesi,
 5. Geçici teminat mektubu veya makbuzu,
 6. Temsil durumunda Noter tasdikli vekâletname ve vekâlet edene ait imza beyannamesi,
 7. İhale dokümanının satın alındığına dair belge,
 8. Gerçek Kişinin Odunpazarı Belediyesine Borcu olmadığına dair Odunpazarı Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğünden ihale günü tarihli alınan borcu yoktur yazısı.
  İstanbul’da cafeler garsona, baristaya saatlik kaç TL veriyor

2- TÜZEL KİŞİLERDEN:

1-Tebligat için adres beyanı vermesi,
2-Tüzel kişi olması halinde, tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu meslek grubu oda kaydı,
3-Tüzel kişi olması halinde tüzel kişiliğin idare merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden veya sicile kayıtlı bulunduğu Ticaret ve Sanayi Odasından veya benzeri bir makamdan, ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge, Tüzel kişiliğin ortaklık yapısını, yetkili ve son durumu gösteren Ticaret Sicil Gazeteleri, (Türkiye’de şubesi bulunmayan yabancı tüzel kişiliğin belgelerin bu tüzel kişiliğin bulunduğu ülkedeki Türk Konsolosluğu’nca veya Türk Dışişleri Bakanlığı’nca onaylanmış olması gerekir.
4-Noter Tasdikli imza beyannamesi, (Dernekler için karar defterinin ilgili sayfasının onaylı sureti ve yetkilinin Noter Tasdikli İmza Beyannamesi)
5- Geçici teminat mektubu veya makbuzu,
6- Temsil durumunda Noter tasdikli vekâletname ve vekâlet edene ait imza beyannamesi
7- İhale dokümanının satın alındığına dair belge,
8-Odunpazarı Belediyesine borcu olmadığına dair Odunpazarı Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğünden ihale günü tarihli alınan borcu yoktur yazısı.

ORTAK GİRİŞİM OLMASI HALİNDE: Ortak girişimi oluşturan gerçek veya tüzel kişilerin her birinin
( A ) veya ( B ) maddelerindeki esaslara göre temin edecekleri belgeler istenecektir.
4- Geçici ve Kesin teminat olarak şunlar alınır:

 1. Tedavüldeki Türk Lirası
 2. Bankalar ve özel finans kurumlarının verecekleri teminat mektupları
 3. Hazine Müsteşarlığınca ihraç edilen Devlet iç borçlanma senetleri veya bu senetler yerine düzenlenen belgeler.(Nominal bedele faiz dahil edilerek ihraç edilmiş ise bu işlemlerde anaparaya tekabül eden satış değerleri esas alınır.)
  İstanbul’da cafeler garsona, baristaya saatlik kaç TL veriyor

5-Teminatların Teslim yeri :
Bankalarca ve Özel Finans Kurumlarınca verilen süresiz teminat mektupları dışındaki teminatların istekliler tarafından Odunpazarı Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğü Veznesine yatırılması zorunludur.
6-İhaleye Katılamayacaklar:
2886 Sayılı Kanunun 6.maddesinde yazılı kimseler doğrudan veya dolaylı olarak ihalelere katılamazlar. Bu yasağı saymayarak ihaleye girenin üzerine ihale yapılmış bulunursa kesin teminatı gelir kaydolunur.
7-Dokümanlar Odunpazarı Belediyesi Emlak ve İstimlak Müdürlüğü Bürosundan ücretsiz görülebilir. Aynı adresten tablodaki ücret karşılığında temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.
 8- İdare uygun bedeli tespitte ve ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

Ax Medya
sağlık sitesi takipçi satın al |-| nakliyat |-| instagram beğeni hilesi |-| arastir.net |-| vds satın al |-| wordpress cache |-| ofis taşımacılığı |-| APK indir |-| tv8 canlı izle |-| aydın haber |-| Tiktok Takipçi Hilesi |-| instagram izlenme satın al |-| antalya haber |-| ipek fal bilim merkezi
evden eve nakliyat |-| istanbul eşya depolama |-| kartal evden eve nakliyat |-| Ev Eşyaları Depolama |-| istanbul evden eve nakliyat |-| IGBT tabanlı kompanzasyon |-| şehirlerarası evden eve nakliyat