Define aramak istiyorum ne yapmalıyım?

Yayınlama: 31.07.2021
14
A+
A-

2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanununun 50. Maddesi ve buna bağlı olarak çıkarılan Define Arama Yönetmeliği çerçevesinde define aranmasına izin verilmektedir. Define aramak isteyenler, define arayacakları yerin bağlı olduğu müze müdürlüğüne bir dilekçe ile müracaat ederler. Define aramak için gerekli belgeler neler? Define aramak istiyorum suç mu ne yapmalıyım? Define arama izni nasıl ve nereden alınır?

Define aramak istiyorum ne yapmalıyım
Define aramak istiyorum ne yapmalıyım


Dilekçede arama maksadı açıkça belirtilir ve define aranacak yerin il, ilçe, bucak, köy, mahalle, sokak ve ev numarası bildirilir. Ayrıca bu yerin ekili, dikili, meskun, gayrimeskun, tapulu ve tapusuz olup olmadığı ve kime ait olduğu açıklanır.

Müze Müdürlüğünce, define aranacak yerin 2683 sayılı Kanun’un 6ncı maddesinde belirtilen yerler ile tespit ve tescil edilen sit alanları ve mezarlıklar içinde olup olmadığı, define aranmasından sakınca bulunup, bulunmadığı tespit edilir. Müracaat uygun bulunduğu takdirde define arama ruhsatı verilir. Ruhsatname bir yıl sürelidir. Define araması aralıksız en çok bir ay devam eder. Hava muhalefeti veya tabii afetlerden dolayı bu süre içinde bitirilemezse bir defaya mahsus olmak üzere mülki amirce en çok bir ay daha uzatılabilir. define aramak suç mu


Define Arama Yönetmeliği için tıklayınız: https://www.mevzuat.gov.tr/mevzuat?MevzuatNo=17238&MevzuatTur=7&MevzuatTertip=5

DEFİNE ARAMA İZNİ NASIL VE NEREDEN ALINIR?

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile Kültür ve Turizm Bakanlığınca yapılan değişikliğe göre, define aramak isteyen Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı gerçek kişiler, define arayacakları yerin bağlı olduğu mülki amirine bir dilekçe ile müracaat edecek.

Dilekçede, arama maksadı açıkça belirtilecek ve define aranacak yerin il, ilçe, bucak, köy, mahalle, sokak ve ev numarası bildirilecek. Bu yerin ekili, dikili, meskun, gayrimeskun, tapulu ve tapusuz olup olmadığı ve kime ait olduğu açıklanacak.

BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER

Müze müdürlüğünce başvuruya konu alanın, tespit ve tescil edilen alanlar ve mezarlıklar arasında olmadığına karar verilmesi durumunda, başvuru sahibinden müracaat dilekçesinde şu belgeler istenecek:

“- Define aranacak sahanın yetkili teknik elemana çizdirilmiş, ilgili çevre ve şehircilik il müdürlüğünce tasdikli, 1/500 ölçekli tasviye münhanili haritası veya krokisi,

  60 derecede yıkanan her kıyafet 1 beden küçülür!

– Krokisi çıkarılamayacak ev ve bunun gibi yerler için ise ada, parsel ve çap numarasını belirten vaziyet planı,

– Uzaktan ve yakından olmak üzere çeşitli yönlerden çekilmiş net fotoğrafları,

– Define aranacak yer, sahipli ise, gerçek kişilerden noterden tasdikli muvafakatname, tüzel kişilerden de yetkili organlarından alınacak muvafakat,

– Define araması yapılacak sahada yer altı ve yer üstü hizmetlerine yönelik sakınca bulunmadığına dair yetkili kurumlardan alınan onay yazısı,

– Define aranacak yer, yerleşim alanı içerisinde veya yakınında ise çevre yapılar açısından arama yapılmasında sakınca bulunmadığına dair yetkili kurumlardan alınan onay yazısı,

– 25 Kasım 2014 tarihli ve 29186 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Çevresel Etki Değerlendirmesi Yönetmeliği kapsamında hazırlanan Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) raporu.” define aramak suç mu

SU ALTINDA DEFİNE ARAMASI YAPILMAYACAK

Değişikliğe göre, define aranacak yer 50 metrekareyi ve 10 metre derinliği geçmeyecek. Bu yer, verilecek fotoğraflarla, harita veya krokiler üzerinde işaretlenecek. Su altında define araması yapılamayacak.

Mülki amir, define aranacak yerin 2863 sayılı kanunun 6’ncı maddesinde belirtilen yerler ile sit alanları ve mezarlıklar arasında olup olmadığını, define aranmasında sakınca bulunup bulunmadığını en yakın müze müdürlüğüne tespit ettirecek.

Müze müdürlüğünce, hazırlanan bilgi ve belgeler, valilik makamına sunulacak. Valilikçe yapılan değerlendirme neticesinde müracaatın uygun bulunması durumunda, müze müdürlüğünce hazırlanan ruhsat, define araması yapılacak ilin valisi tarafından imzalanacak. define aramak yasak mı

Ruhsatname sahipleri, define araştırmaları için verilecek ruhsatnameler harcının ödendiğine dair belgeyi, ilgili müze müdürlüğüne ibraz edecek. Ruhsatname, verildiği yıl için geçerli olacak.

ON BEŞ GÜN DETAYI

Define araması aralıksız en çok 15 gün devam edecek. Hava muhalefeti veya tabii afetlerden dolayı bu süre içinde bitirilemezse bir defaya mahsus olmak üzere çalışılmayan süre kadar valilikçe uzatma yapılabilecek.

Çalışmalara ara verilen süre içerisinde, çevre sakinlerinin can ve mal güvenliğini sağlayıcı tedbirlerin alınmasından ve doğabilecek tüm zararın karşılanmasından define arayıcısı sorumlu olacak.

  Bu adam YARATIK

Define aramak isteyenlere aynı süre içinde birden fazla yerde arama izni verilemeyecek. Daha önce define araması yapılmış alanlar için yeni bir başvuru yapılamayacak. Define arama izni başkalarına devredilemeyecek. Bu iş için bir başkası tevkil olunamayacak. define aramak suç mu

DOĞACAK ZARARDAN DEFİNECİ SORUMLU

Define araması, define aranacak yere en yakın müzeden görevlendirilecek iki ihtisas elemanı ve Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile İçişleri Bakanlığının kolluk hizmeti yürütmekle görevli mahalli birer temsilcisi gözetiminde yapılacak.

Define aranacak yeri incelemeye gidecek en az iki kişiden oluşan müze ihtisas elemanı ve aramada bulunacak ihtisas elemanları ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı temsilcilerinin yol masrafı ve birinci derece devlet memuru harcırahı üzerinden yevmiyeleri, define arayıcısı tarafından ödenecek. Bu yevmiyeler, günlük zorunlu giderleri karşılamadığı takdirde, aradaki fark, yevmiyelerin yüzde ellisini geçmemek şartıyla define arayıcısı tarafından ayrıca ödenecek. define aramak yasak mı

Define aramasından doğacak zarar, ziyan ve kazı yapılan yerin eski haline getirilmesi ile ilgili masraflardan, define aranacak sahada, on beş günlük define arama süresi dikkate alınarak çevre sakinlerinin can ve mal güvenliğini sağlayıcı tedbirlerin alınmasından ve doğabilecek tüm zararın karşılanmasından define arayıcısı sorumlu olacak. Bu masrafların tahmini tutarı ilgili müze müdürlüğünce tespit edilecek.

HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI’NA TESLİM EDİLECEK

Define aramasında çıkan buluntular, Bakanlıkça tayin edilecek en az üç kişilik bir uzman heyetine incelettirilecek. Elde edilecek buluntular, kültür ve tabiat varlığı ise müzelere, define ise Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca Hazine ve Maliye Bakanlığına teslim edilecek.

Bulunan definenin Hazine ve Maliye Bakanlığınca geçer akçe olarak değeri tespit edilecek. Define, Hazineye ait arazide bulunmuşsa yüzde 50’si define arayıcısına, özel veya tüzel kişilere ait arazide bulunmuşsa yüzde 40’ı define arayıcısına, yüzde 10’u ise mülk sahibine verilecek. define aramak yasak mı

Ax Medya
sağlık sitesi takipçi satın al |-| nakliyat |-| instagram beğeni hilesi |-| arastir.net |-| vds satın al |-| wordpress cache |-| ofis taşımacılığı |-| APK indir |-| tv8 canlı izle |-| aydın haber |-| Tiktok Takipçi Hilesi |-| instagram izlenme satın al |-| antalya haber |-| ipek fal bilim merkezi
evden eve nakliyat |-| istanbul eşya depolama |-| kartal evden eve nakliyat |-| Ev Eşyaları Depolama |-| istanbul evden eve nakliyat |-| IGBT tabanlı kompanzasyon |-| şehirlerarası evden eve nakliyat