Cam Değişimi Sonrası Hasar Kaydı Tramer Çıkar Mı?

Yayınlama: 07.02.2022
191
A+
A-

Artık nerede ise herşey kayıtlı. Hasarsızlığın bozulmayacağının taahhüt edildiği cam hasarlarında dahi Tramer’e işleniyor. Bu tramer ne kadar önemsiz gibi gözükse de aracın diğer sahipleri için önem arz ediyor. Cam Hasarı Tramerde Görünür Mü Cam Değişimi Sonrası Hasar Kaydı Tramer Çıkar Mı sorusu herkesin aklına takılmış bir soru. En doğrusu servise gidip ORİJİNAL cam taktırmaktır. Cam değişimi ile oluşan hasar kaydı önemli değildir. Serviste yapılan orijinal cam değişimi satarken fiyat düşürmez, nerede takıldığı belli olmayan yan sanayi cam alıcıyı iter. 

Cam Değişimi Sonrası Hasar Kaydı Tramer Çıkar Mı
Cam Değişimi Sonrası Hasar Kaydı Tramer Çıkar Mı

CAM KIRILMASINA KARŞI SİGORTA GENEL ŞARTLARI

Sigorta Teminatının Kapsamı
Madde 1- Sigortacı bu poliçede gösterilen cam ve aynaları kırılma neticesinde uğrayacakları ziya ve hasarlara
karşı aşağıdaki şartlarla temin eder.
Aksine Sözleşme Yoksa Teminat Dışında Kalan Haller
Madde 2- Aksine sözleşme yoksa aşağıdaki haller sigorta teminatı dışındadır:
a) Başka bir sigorta ile temin edilmemiş olmak şartı ile yangından, yıldırımdan, infilaktan ve bir yangında
söndürme ve kurtarma hareketlerinden husule gelen ziya ve hasarlar,
b) Sigortalı cam ve aynaların bulunduğu bina ve mahallerde yapılan inşaat ve tadilat dolayısıyla husule
gelen ziya ve hasarlar,
c) Cam ve aynaların kırılması dolayısıyla üzerinde bulunan tezyinat ve yazıların bozulmasından husule
gelen ziya ve hasarlar,
d) Grev, lokavt, kargaşalık ve halk hareketlerinin ve bunların gerektirdiği askeri ve inzibati hareketlerin
sebep olduğu bütün ziya ve hasarlar.
e) 3 üncü maddenin (j) bendinde belirtilen zararlar hariç olmak üzere, 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanununda belirtilen terör eylemleri ve bu eylemlerden doğan sabotaj ile bunları önlemek ve etkilerini azaltmak amacıyla yetkili organlar tarafından yapılan müdahaleler sonucunda meydana gelen zararlar.
Teminat Dışında Kalan Haller
Madde 3- Aşağıdaki haller sigorta teminatı dışındadır:
a) Sigortalı cam ve aynaların bulunduğu bina ve mahallerin yıkılması ve çökmesi (inhidam).
b) Sigortalı cam ve aynaların yerlerine konması, takılması veya yerlerinden çıkarılması ile kaide ve çerçevelerinde yapılan tamirler ve yerlerinin değiştirilmesi ve nakilleri esnasında vukua gelecek ziya ve
hasarlar.
c) Sigorta ettiren veya kendisi ile birlikte ikamet eden ailesi efradı ve müstahdemleri tarafından kasten
ika olunacak ziya ve hasarlar.
d) Sigortalı cam ve aynaların satıhlarında meydana gelecek çizilmeler ve sıçrak halinde kopmalar,
e) Kaide ve çerçevelerinin ayıp ve kusurları neticesinde sigortalı cam ve aynalarda harici bir tesir olmaksızın meydana gelecek ziya ve hasarlar

  Eskişehir'de misafirliğe gittiği evden TOGG'u kaçırdı

f) Zelzele, seylâp, su basması, yanardağ indifaı neticesinde sigortalı cam ve aynalarda meydana gelen
ziya ve hasarlar,
g) Harp, her türlü harp olayları, istila, yabancı düşman hareketleri muhasamat (harp ilan edilmiş olsun olmasın) iç harp, ihtilal, isyan, ayaklanma ve bunların gerektirdiği inzibati ve askeri hareketler sebebiyle
meydana gelen bütün ziya ve hasarlar,
h) Herhangi bir nükleer yakıttan veya nükleer yakıtın yanması sonucu nükleer artıklardan veya bunlara
atfedilen sebeplerden husule gelen iyonlayıcı radyasyonların veya radyo-aktivite bulaşmalarının ve
bunların gerektirdiği askeri ve inzibati tedbirlerin sebep olduğu bütün ziya ve hasarlar; (bu bentte
geçen yanma deyimi kendi kendini idame ettiren herhangi bir nükleer ayrışım “fission” olayını da kapsayacaktır).
i) Kamu otoritesi tarafından sigortalı cam ve aynalar üzerinde yapılacak tasarruflar sebebiyle meydana
gelen bütün ziya.ve hasarlar.
j) 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanununda belirtilen terör eylemleri ve bu eylemlerden doğan sabotaj
sonucunda oluşan veya bu eylemleri önlemek ve etkilerini azaltmak amacıyla yetkili organlar tarafından yapılan müdahaleler sonucu meydana gelen biyolojik ve/veya kimyasal kirlenme, bulaşma veya
zehirlenmeler nedeniyle oluşacak bütün zararlar.
Sigortanın Başlangıcı ve Sonu
Madde 4- Sigorta, poliçede başlama ve sona erme tarihleri olarak yazılan günlerde, aksi kararlaştırılmadıkça,
Türkiye saati ile öğleyin 12.00’de başlar ve öğleyin saat 12.00’de sona erer.
Sigorta Ettirenin Beyan Yükümlülüğü
Madde 5- Sigortacı bu sigortayı, sigorta ettirenin rizikonun hakiki durumunu bildirmek üzere teklifnamede,
teklifname yoksa poliçe ve eklerinde yazılı beyanına dayanarak kabul etmiştir.
Sigorta ettirenin beyanı hakikate aykırı veya eksik ise, sigortacının sözleşmeyi yapmamasını veya daha ağır
şartlarla yapmasını gerektirecek hallerde:
a) Sigorta ettirenin kasdı varsa, sigortacı, durumu öğrendiği tarihten itibaren bir ay içinde sözleşmeden
cayabilir ve riziko gerçekleşmiş ise tazminatı ödemez. Cayma halinde sigortacı prime hak kazanır.
b) Sigorta ettirenin kasdı bulunmaz ise, sigortacı durumu öğrendiği tarihten itibaren bir ay içinde sözleşmeyi fesheder veya prim farkını almak suretiyle akdi yürürlükte tutar.
Sigorta ettiren talep edilen prim farkını kabul etmediğini 15 gün içinde bildirdiği takdirde, akit feshedilmiş olur.
Sigortacı tarafından yapılan fesih ihbarı postaya veya notere verildiği tarihten itibaren 15 gün sonra
öğleyin saat 12.00’de, sigorta ettiren tarafından yapılan fesih ihbarı ise postaya veya notere verildiği
tarihi takip eden gün öğleyin saat 12.00’de hüküm ifade eder.

Cam Değişimi Sonrası Hasar Kaydı Tramer Çıkar Mı sorusuna açıklık getirdik.

  BMW gece araba snap direksiyon videosu
sağlık sitesi |-| nakliyat |-| youtube izlenme al |-| instagram beğeni hilesi |-| arastir.net |-| vds satın al |-| wordpress cache |-| ofis taşımacılığı |-| APK indir |-| tv8 canlı izle |-| aydın haber
evden eve nakliyat |-| Tiktok Takipçi Hilesi |-| instagram izlenme satın al |-| antalya haber |-| ipek fal bilim merkezi |-| istanbul eşya depolama |-| kartal evden eve nakliyat |-| Ev Eşyaları Depolama |-| istanbul evden eve nakliyat |-| IGBT tabanlı kompanzasyon |-| şehirlerarası evden eve nakliyat