"Sensedim" kelimesi eski Türkçede "anladım" veya "fark ettim" anlamına gelir. Bu kelime, "hissetmek" veya "duymak" anlamına gelen "sence-" kökünden türetilmiştir ve "-dim" ekiyle birinci tekil şahıs geçmiş zaman çekimi yapılmıştır. Dolayısıyla, "sensedim" ifadesi "hissettim" ya da "fark ettim" gibi bir anlam taşır.

SENSEDİM NE DEMEK?

Eski Türkçe'de "sensedim" kelimesi susamak gibi sensiz kaldım, sana hasret kaldım, seni özledim anlamına gelmektedir. Sevdiğiniz birine bu sözcüğü söylediğinizde çok anlam taşır.

Editör: TUNAHAN ERTAN