Ankara'da ev sahibi F.T., kiracısı K.Y.'yi tahliye etmek için dava açtı. Kiracı, tahliye taahhütnamesinin kendisi tarafından imzalandığını ancak ev sahibi tarafından doldurulduğunu iddia ediyor. Mahkeme, tarafların iddialarını değerlendirecek.

F.T., kira sözleşmesi sırasında atılan imza ile beraber 'tahliye taahhütnamesi' kullanarak dava açtı. Ancak K.Y., taahhütnamenin kendi imzasının sonradan eklenmiş olabileceğini iddia ederek davanın reddini talep etti.

Yargıtay 3'üncü Hukuk Dairesi tarafından onanan kararda, davalı kiracının tarih bölümü boş olan taahhütnameye imza atarak, davacı ev sahibine tarih belirleme yetkisi verdiği ve bu kararı kabul etmek zorunda olduğu vurgulandı.

Ayrıca söz konusu taahhüdün kiralanan mülkün tesliminden önce verildiği veya taahhütnamede yazılı tarihin sonradan ev sahibi tarafından doldurulduğu iddiasını kanıtlama yükümlülüğünün davalı kiracıda olduğuna hükmedildi.

Avukat Senem Yılmazel, tahliye davalarında ciddi bir artış olduğunu belirterek, "Tahliye taahhüdü ile ilgili yerleşmiş Yargıtay kararı oluştu. Tahliye taahhütnamesinde kira kontratı ile aynı tarih yazıyorsa bu geçersizdir. Ancak kiracı boş bir tahliye taahhüdü verdi ise bu ev sahibi lehine bir belgedir. Şu an Yargıtay bu konuda yerleşmiş bir içtihat oluşturmuştur. İmzalanan bomboş bir tahliye taahhütnamesi de olabilir. Yalnızca tahliye tarihi de boş bırakılmış olabilir. Yargıtay kararları gereğince bu geçerli bir tahliye taahhüdüdür. Ancak kiracının bunun aksini ispatlaması gerekir. Bu da çok zor bir ispat yoludur. Dolayısıyla bu tip tahliye taahhütnameleri ev sahipliği lehine bir belgedir. Sözleşmeler, karşılıklı yapılır. Her iki tarafın sözleşme özgürlüğü vardır. İki taraf da ister sözleşmeyi imzalar ister imzalamaz. Borçlar kanunu ve icra iflas kanunu kiracı lehinedir. Dolayısıyla aslında ev sahiplerinin daha çok dikkat etmesi gerekiyor bu konuda" ifadelerini kullandı.

Kiralara yapılacak zammın yüzde 25 ile sınırlı tutulmasının kiracıyı koruyan bir madde olduğunu belirten Yılmazel, "Ancak ev sahiplerinin de hakları bulunmakta. 5 yıla kadar süreli olan kira sözleşmeleri için 'kira uyarlama davası' açılabiliyor. 5 yıldan uzun süreli sözleşmeler için ise 'kira tespit davası' açılabilir. Aslında bu iki dava da her ne kadar hukuki düzenlemeleri farklı olsa da aynı amaca hizmet ediyor. İkisi de değişen piyasa koşullarına göre kiranın rayiç bedele uyarlanmasını sağlayan davalardır. Ev sahipleri, eğer kira sözleşmesi süresi 5 yıla kadarsa 'kira uyarlama davası' açıp, bedel çok altta kaldıysa kiranın artırılmasını isteyebilir. Eğer 5 yıldan uzun süreli bir kira sözleşmesi ise 'kira tespit davası' açabilir. Yüzde 25'ten daha fazla bir kira artışını dava yoluyla alabilirler" dedi.

Editör: TUNAHAN ERTAN