El açmak deyiminin anlamı nedir, el açmak ne demek? Daha önceki yazılarımızda gündelik hayatta sıkça kullanılan veya kullanımı eskiyen çeşitli deyimlerden söz etmiştik. Bu yazımızda ise ayrıca ”el açmak” deyiminden söz edeceğiz.

El Açmak Ne Demek?

Çeşitli nedenlerden ötürü kişinin bir başkasından maddi açıdan yardım istemesi, ondan hayır beklemesi ya da medet umması anlamlarına gelir. El açmak deyimi, daha çok istemediği, hoşlanmadığı ve kendisini küçük düşürecek birisinden yardım istemek anlamına gelir. Burada verilmek istenen mesaj, ayrıca o kişiye ya da kişilere muhtaç olma durumunun birey üzerinde yarattığı olumsuz etkidir. Çünkü kişi, gerçek anlamda muhtaç olmazsa sevmediği birilerinden yardım istemez. Eğer ciddi manada yardıma ihtiyacı varsa ”el açmak” durumunda kalır. El açmak aynı zamanda dilencilik etmek, dilencilik yaparak kazanç sağlamak anlamlarına da gelmektedir.

El açılması durumunda kişi, hiç istemediği ve yardımına en son başvuracağı kişiden medet ummuş olur. Bu onun için belki de onur kırıcı bir durumdur ancak çaresizlikler insanı hiç istemediği şeylere mecbur edebilir. Bu nedenle ilk olarak her ne sebeple olursa olsun büyük konuşmamak gerekir. Zira ne oldum değil ne olacağım demek gerekir. İkincisi ise çaresizliklere mecbur kalmadığımız, dolayısıyla kimseye el açmadığımız bir dünyada yaşamamız dileğiyle.