Polis Akademisi bekçi alımı imtihan duyurusu! Bekçilik imtihan giriş evrakı nasıl alınır?

BU REKLAM SİZE ÖZEL YAYIMLANMAKTADIR


Polis Akademisi Başkanlığı Bekçi Alımı Duyurusu yayımladı. 2020/1. Devir Çarşı ve Mahalle Bekçiliği Yazılı İmtihanına, şahsen müracaatları alınan ve ön sıhhat denetimlerini muvaffakiyetle geçerek yazılı imtihana katılmaya hak kazanan adaylar alınacaktır. Kelam konusu bekçi alımı imtihanı, daha evvel İstanbul’da 400 kişilik bekçi alımı için müracaat yapan adaylar için geçerli olacak. Pekala bekçi alımı imtihan hususları neler?

 

İMTİHANIN İSMİ

BU REKLAM SİZE ÖZEL YAYIMLANMAKTADIR
  • 2020/1. Devir Çarşı ve Mahalle Bekçiliği Yazılı İmtihanı
 

İMTİHAN MERKEZİ

  • İstanbul

İMTİHAN TARİHİ, GÜNÜ VE SAATİ

  • İmtihan, 16 Ocak 2021 Cumartesi günü, saat 14.00’da yapılacak.

İMTİHAN GİRİŞ EVRAKI NASIL ALINIR?

  • Adaylar imtihan giriş belgelerini 07 Ocak 2021 tarihinden itibaren www.meb.gov.tr internet adresinden alabileceklerdir.

BEKÇİ ALIMI İMTİHAN BİLGİLERİ

İmtihan İsmi Soru Sayısı İmtihan Merkezi İmtihan Saati ve Müddeti Kitapçık Tipi Karşılık Seçenek Sayısı
2020/1. Periyot Çarşı ve Mahalle Bekçiliği Yazılı İmtihanı Duyurusu 100 İstanbul Saat:14.00

BU REKLAM SİZE ÖZEL YAYIMLANMAKTADIR

Müddet: 120 Dakika

A-B 5(beş)

 

•    İmtihanda çoktan seçmeli 5 (beş) seçenekli testlerden oluşan A ve B soru kitapçığı kullanılacaktır.
•    Kullanımı tabip raporu ile belirlenen hasta yahut engellilere ilişkin aygıtlar (işitme aygıtı, insülin pompası, kan şekeri ölçüm aygıtı ve benzeri) hariç imtihana gelirken yanlarında; çanta, cüzdan, cep telefonu, saat, kablosuz irtibat sağlayan aygıtlar ve kulaklık, kolye, küpe,bilezik, yüzük, broş ve gibisi eşyalar ile her türlü elektronik ve/veya mekanik aygıtlarla, depolama kayıt ve data aktarma aygıtları, databank, kelamlık, hesap makinesi, kâğıt, kitap, defter, not defteri vb. dokümanlar, pergel, açıölçer, cetvel vb. araçlar, ruhsatlı yahut resmi emelli olsa bile silah ve silah yerine geçebilecek objeleri bulunan adaylar imtihan binasına alınmayacaktır.

•    Adaylar imtihana gelirken yanlarında iki adet siyah uçlu kurşun kalem, silgi ve kalemtraş bulunduracaklardır. Ayrıyeten adaylar imtihana bandajı çıkarılmış şeffaf şişe içinde su getirebileceklerdir.
•    Adaylar imtihana, imtihan giriş evrakı ve geçerli kimlik dokümanlarından birisi (T.C. kimlik numaralı nüfus cüzdanı, T.C. kimlik kartı, geçerlik müddeti devam eden pasaport yahut şoför belgesi) ile gireceklerdir. İmtihan giriş evrakı ve geçerli kimlik evrakı yanında olmayan adaylar imtihana alınmayacaktır.

•    Adaylar, nüfus müdürlüklerince verilen fotoğraflı, imzalı-mühürlü/barkodlu- karekodlu süreksiz kimlik belgesi/ T.C. kimlik kartı talep evrakı ile imtihana alınabilecektir.
•    İmtihan soruları ve karşılık anahtarları 19 Ocak 2021 tarihinde https://www.pa.edu.tr ve www.meb.gov.tr ya da http://odsgm.meb.gov.tr internet adresinden yayımlanacaktır.
•    İmtihan sonuç bilgileri 15 Şubat 2021 tarihinden itibaren https://www.pa.edu.tr ve www.meb.gov.tr ya da http://odsgm.meb.gov.tr internet adreslerinden yayımlanacaktır.

İMTİHAN BAHİSLERİ NELER?

İmtihan mevzuları 2018 yılı ve öncesi müfredat programlarından oluşmaktadır.

BAHİSLER VE  SORU SAYISI

Türkçe    ( Ortaöğretim seviyesi ) 20
Toplumsal Bilgiler    ( İlköğretim seviyesi ) 15
Fen Bilgisi    ( İlköğretim seviyesi ) 15
Hayat Bilgisi    ( İlköğretim seviyesi ) 15
Matematik    ( Ortaöğretim düzeyi) 15
Genel Kültür    (Ortaöğretim seviyesi ) 20

GENEL TOPLAM 100

İMTİHANIN KIYMETLENDİRİLMESİ

•    Değerlendirme 100 (yüz) tam puan üzerinden yapılacak olup yanlışsız yanıtlar dikkate alınarak 50 (elli) ve üzerinde puan alanlar başarılı sayılacaktır. Her soru eşit puan yüküne sahiptir. Muvaffakiyet puanı hesaplamasında;
[Puan = (Doğru Sayısı / Soru Sayısı) x 100] formülü kullanılacaktır. Yanlış yanıtlar hakikat yanıtları etkilemeyecektir.
•    Cevap anahtarında yanılgı olması ve bu konunun Merkez İmtihan Konseyi kararı ile belirlenmesi sonucunda, soru/sorular iptal edilmeyecek, soru/soruların hakikat seçenekleri dikkate alınmak suretiyle değerlendirmeye bu soru/sorular dâhil edilecektir.

Kıymetlendirme sırasında Merkez İmtihan Şurası kararı yahut yargı mercileri tarafından iptaline karar verilen soru/sorular kıymetlendirme dışı bırakılarak geçerli soru/soruların puan pahasının yine hesaplanması suretiyle puanlama yapılır.

İRTİBAT ve DUYURU

İmtihanla ilgili bilgilendirmeler ve bağlantı için adaylar;
•    Millî Eğitim Bakanlığı İrtibat Merkezi “444 0 632” 0 (312) 413 32 47 – 48
•    Polis Akademisi Başkanlığı 0 (312) 462 86 49 – 0 (312) 499 70 02 numaralı telefonlardan yararlanabilecektir.

İMTİHAN İTİRAZLARI
•    Adaylar, imtihan sorularına ve uygulamasına ait itirazlarını, soru ve karşılık anahtarlarının https://www.pa.edu.tr ve www.meb.gov.tr ve/veya http://odsgm.meb.gov.tr internet adresinden yayımlanmasını takip eden en geç 2 (iki) iş günü içerisinde, imtihan sonuçlarına ait itirazlarını ise sonuçlarının https://www.pa.edu.tr/, www.meb.gov.tr ve/veya http://odsgm.meb.gov.tr internet adreslerinde ilan edildiği tarihi takip eden en geç 2 (iki) iş günü içerisinde Polis Akademisi Başkanlığına yapacaklardır.
•    İtirazlara yönelik tüm sonuçlar adaylara Polis Akademisi Başkanlığı tarafından bildirilecektir.
•    Adaylar itiraz müracaatlarını, MEB Takviye Hizmetleri Genel Müdürlüğü Döner Sermaye İşletmesinin T.C. Ziraat Bankası, Türkiye Vakıflar Bankası ve Türkiye Halk Bankası şubelerinden rastgele birine, “Kurumsal Tahsilat Programı” aracılığı ile KDV dâhil 20 (yirmi) TL itiraz fiyatı yatırarak alınan banka dekontu/ATM süreç fişi ve imtihan isminin yazılı olduğu dilekçe ile yapacaklardır.
•    Süresi geçtikten sonra yapılan itirazlar ile adayın T.C. kimlik numarası, imza, adres ve dekontu olmayan dilekçe ya da faksla yapılan itirazlar dikkate alınmayacaktır.
•    Başvurusu ya da imtihanı geçersiz sayılan, imtihana girmeyen, imtihana alınmayan ya da imtihandan çıkarılan adayların bu hususla ilgili itiraz müracaatları dikkate alınmayacaktır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.