Kontakt Lens ve Suyu Nasıl Kullanılır? Göze Yapışırsa Nasıl Çıkartılır?

Yayınlama: 11.01.2021
A+
A-

Kontakt lens nedir?

Kontakt Lens ve Suyu Nasıl Kullanılır? Göze Yapışırsa Nasıl Çıkartılır? Kontakt lens, kornea ve sklera gibi gözün dış yüzeyi üzerine yerleştirilebilen, kırma kusurlarını düzeltme veya tedavi edici amaçlarla kullanılabilen protezlerdir.

Kontakt lens tipleri nelerdir?

Kontakt lensleri materyal içeriklerine göre sınıfladığımızda kabaca sert (Rigid) ve yumuşak lensler (Soft) olarak kategorize edebiliriz.

Kontakt lensler hangi amaçlarla kullanılırlar?

1. En sık kullanım amacı kırma kusurlarının düzeltilmesidir. Bu amaçla kullanımları gözlük kullanımına ve kırma kusurlarının cerrahi yöntemlerle ve lazerle giderilmesine bir alternatif oluşturmaktadır. Kontakt lensle düzeltme sağlanabilen kırma kusurları; Miyopi (Gözün kırma gücünün normalden fazla olması), Hipermetropi ( Gözün kırma gücünün normalden az olması), Astigmatizma ( Gözün kırma gücünün farklı kadranlarda eşitsizlik göstermesi), Presbiopi (Yaşla yakın görme gücünün kaybedilmesi) ‘dir. Bahsi geçen bu 4 problemden ilk üçünde kontakt lens tam bir düzeltme sağlayabilirken, sonuncusunda yararlılığı sınırlıdır. Ayrıca Afaki ismi verilen, katarakt ya da travma gibi nedenlerle lens organlarını kaybetmiş ama cerrahi yolla göz içi lensi yerleştirilememiş özellikle bebek yaştaki hastaların görmelerini sağlamak amacıyla da kontakt lenslerden yararlanılır. Bir başka kullanım alanı Anizometropidir. Bu, her iki gözün kırma kusurları arasında önemli farklılık demektir. İki gözü arasında 2 dioptriden daha fazla farklı kırma kusuru olan hastalarda gözlük kullanımı çok sorunlu ya da imkansızdır. Bu hastalarda sorun kontakt lensle çözülür.

Kontakt Lens ve Suyu Nasıl Kullanılır? Göze Yapışırsa Nasıl Çıkartılır?
Kontakt Lens ve Suyu Nasıl Kullanılır, Göze Yapışırsa Nasıl Çıkartılır, Kontakt Lens Nedir, Kontakt Lens Nasıl Kullanılır, Lens Suyu Nasıl Kullanılır, Lens Göze Yapışırsa Ne Olur, Lensin Göze Zararları Nelerdir, Lens Batma Yapar mı, Lens Yapışır mı

2. Kozmetik kullanım: Göz rengini değiştirmek ya da iris tabakası olmayan hastalarda estetik görünüm sağlamak amacıyla kullanılırlar.

3. Tedavi edici kontakt lens kullanımı: Birçok göz yüzeyi hastalığında, iyileşme döneminin hızlandırılması amacıyla kontakt lensler kullanılır. Ayrıca gençlik yaşlarından itibaren korneanın ilerleyici bir şekilde sivrileşmesi hastalığı olan Keratokonus hastalığında hem görmeyi arttırmak hem de hastalığın ilerlemesini yavaşlatmak için sert lenslerden yararlanılır.

Kontakt lenslerle hangi sorunlar yaşanabilir?

Kontakt lensler hakkında günümüzde de çok büyük tereddütler vardır. Oysa yeryüzünde halen 80 milyon insan kontakt lens kullanmaktadır. Gelişmiş ülkelerde kontakt lens kullanım oranları çok yüksektir. Bununla birlikte kontakt lenslerle ilgili sorunları kullanıcıların bilmesi

çok önemlidir. Bu sorunların en başlıcaları aşağıda özetlenmiştir;

Korneanın mikrop kapması:

En önemli kontakt lens komplikasyonudur. Günümüzde aylık atılım lenslerinin girişi ve lenslerin oksijen geçirgenliklerinin arttırılmasıyla çok nadir karşılaşılan bir sorun haline gelmiştir. Nedenleri;

1) Lens bakımının yanlış yapılması ve laubali lens kullanımı. (Bu amaçla kullanılan solüsyonların özellikle Göz Doktoru tarafından önerilmesi son derece önemlidir)

2) Oksijen geçirgenliği yeterli olmayan lensleri gece aşırı kullanma (en sık karşılaşılan neden budur)

3) özellikle aylık değişim lenslerini süresinden fazla kullanma

4) Gözde konjonktivit, arpacık gibi mikrobik hastalıklar geçirilirken lens kullanma

  Sünnet Derisinden Estetik (Alloblast) Nasıl Yapılır?

5) Vücut direncinin aşırı kırıldığı hastalıklar sırasında (Kanser, Diabet vs)

Belirtileri;

1) Ağrı, batma, sulanma

2) Göz akında belirgin kızarıklık

3) Işık hassasiyeti (özellikle pencereden gelen ışık ya da ani aydınlık ortama çıkmada göz ağrısı)

4) Kapaklarda şişme

Çapaklanma ve akıntı Öneri;

1) Kontakt lens kullanımının kesilmesi

2)Bir Göz hastalıkları uzmanına acilen başvurma

3) Antibiyotikli bir damla ve pomat tedavisine acilen başlama

4) Gözün kapatılması

5) İyileşmeden sonra ancak yüksek oksijen geçirgenlikli bir lens kullanmadıkça lensle uyumamak.

Alerji:

En sık rastlanılan kontakt lens komplikasyonudur. Nedenleri;

1) Lensin kendisinin ya da lensle kullanılan temizleme solüsyonlarının oluşturduğu, çoğu zamanda hastanın kendisinde bulunan allerjinin bu yolla tetiklenmesi

2) Lens üzerinde biriken depozit ve kirler 3) Aylık değişim lenslerini süresinden fazla kullanma

Belirtileri;

1) Kaşıntı 

2) Batma, yanma, sulanma

3) Gözde ipliksi salgılar

4) Üst kapaklarda kabalaşma ve şişme

5) Kontakt lensin kırpma ile yukarı kayması

öneri;

1) Kontakt lens kullanımının kesilmesi

2)Bir Göz hastalıkları uzmanına başvurma

3) Antiallerjik bir damla ve pomad tedavisine başlama

4) Kullanılan temizleme solüsyonunun değiştirilmesi

5) Gerekiyorsa kullanılan kontakt lens tipinin ve kullanma programının değiştirilmesi

6) Suni gözyaşı damlalarının kullanılması

7) Yoğun güneş ışığı ve sigara dumanlı ortamlardan kaçınılması

Gözlerde kuruma hissi:

Göze Yapışırsa Nasıl Çıkartılır? Sık rastlanılan bir başka durumdur. Unutmamak gerekir ki yumuşak kontakt lens su içeren bir maddedir ve kurumaması gerekir. Yani sürekli olarak su ile beslenebileceği bir ortamda Hazırlayan AD/BD/Birim(ler): Göz Hastalıkları Anabilim Dalı Sayfa 3 / 5 İlk yayın tarihi: 01.05.2007 Rev No : 00 Rev Tarihi : bulunmalıdır, bu gereksinimi lens gözdeyken gözyaşı, göz dışında iken saklandığı solüsyon sağlar. Gözümüzün önünde gözyaşı film tabakası denilen adeta ince bir havuz bulunur yani dış dünyaya karşı çıplak değildir. Kontakt lens bu havuzun içinde bir bakıma yüzmektedir. Eğer bu havuzun derinliği azalırsa lensin gözün dış yüzeyi olan korneaya teması artar ve batma hissi uyanır.

Nedenleri;

1) Gözyaşı azlığı (özellikle kadınlarda, yaşa bağlı ya da romatizmal hastalıkların eşlik ettiği durumlar) 2) Bilgisayar kullanımı gibi dikkati arttıran dolayısıyla kırpma sayısının azalmasıyla göz yüzeyinden gözyaşının buharlaşma yoluyla uzaklaştığı durumlar

3) Gözyaşını gözden uzaklaştıran klima, radyatör ya da kuru iklimler

4) Gözyaşını daha fazla kullanan yüksek su içerikli kontakt lensler

5) Gözde gözyaşı dengesizliği yaratan çeşitli göz hastalıkları ( Kirpik dibi hastalıkları (Blefarit) vs.)

Belirtileri;

1) Özellikle akşama doğru kontakt lensi bir yabancı cisim gibi hissetme

2) Kızarma

3) Gözlerde kuruluk hissi

4) Göz yorgunluğu, kapaklarda ağırlaşma

5) Uyku hissi

öneri;

1) İçeriğinde lense zarar veren prezervan maddeleri içermeyen suni göz yaşı damlalarını lens gözde iken Göz uzmanı tarafından belirlenecek dozda kullanma

  Vajinada titreme hissi neden olur?

2) Kontakt lensi daha düşük su içerikli bir lensle değiştirmek.

3) Yoğun klimalı, sigara dumanlı nem oranının düşük olduğu ortamlardan kaçınmak.

Kontakt lenslerle uyunur mu?

Kontakt lens, kornea adını verdiğimiz, adeta dünyaya baktığımız pencere sayabileceğimiz çok değerli bir göz tabakasının üzerine takılmaktadır. Biliyoruz ki kornea en çok havanın oksijenine gereksinim duymakta ve bununla beslenmektedir. Kornea gündüz saatlerinde direk havadan, gece uyku sırasındaysa gözkapakları kapalı olduğundan kapakların arka yüzündeki kılcal damarlardan oksijen almaktadır. Ancak havanın oksijen miktarına göre kapak arkası kılcal damarların temin ettiği oksijen yaklaşık beşte bir oranında azdır. İşte bu nedenle gece, zaten bir beslenme bozukluğu söz konusudur. İşte geceleyin korneaya oksijen geçişini engelleyen ikinci bir engel olarak lens kullanırsanız kornea daha da oksijensiz kalır. Bu durumun yaratacağı en önemli problem korneanın enfeksiyona (mikrop kapmaya) duyarlı hale gelmesidir. Kontakt lenslerin oksijen geçirgenlik parametreleri Dk/L veya Dk/T olarak bilinir. Günümüzde kontakt lenslerin ne kadardan fazla oksijen geçirirse kornea beslenmesini bozmayacağı bilinmektedir. Bu kritik rakam Dk/L= 87 ‘dir. Çoğu yumuşak lensin Dk/L değeri bu rakamdan düşüktür, ancak son 2 yılda ülkemizde bulunur hale gelen florosilikon hidrojel lensler 175’e dek varan Dk/L oranlarına ulaşmaktadır. Bu lenslerle 30 gün bile çıkarmaksızın kullanım sorunsuz olarak gerçekleşebilmektedir.

Kontakt lens uygulaması nasıl yapılmalıdır?

Hazırlayan AD/BD/Birim(ler): Göz Hastalıkları Anabilim Dalı Sayfa 4 / 5 İlk yayın tarihi: 01.05.2007 Rev No : 00 Rev Tarihi : Kontakt lens kornea üzerinde ne kadar paralel konumlandırılırsa hasta konforu da o kadar artar ve sorunlar en aza indirgenir. Bu işleme kontaktolojide “fitting” yani “uyumlama” denir. Bu işlem sırasında Göz uzmanı gözün biyomikroskobik muayenesinin yanı sıra, ilk önce korneanın eğrilik yarı çapını ölçer (keratometri), ve buna uyacak olan kontakt lens parametresini belirler. Kontakt lenslerin, tüm çapı, eğrilik yarıçapı, dioptri gücü, merkezi kalınlığı, su içeriği, iyonik ya da non-iyonik oluş gibi yüzey özelliklerini belirleyen parametreleri vardır. İşte bu parametrelere karar verirken Doktor, hastanın gözüne dair çeşitli özellikleri değerlendirir. Örneğin göz yaşı az olan bir hasta için başka, allerjisi olan hasta için başka, kapak gerginliği farklı olan bir hasta için başka, kuru iklimde yaşayan bir hasta için başka bir lensi terci edebilir. Uyumlama işlemi hasta açısından hayati öneme haizdir ve başarılı lens kullanıcılarında bile en az senede bir kez yinelenmesi gerekir.

Kontakt Lens ve Suyu Nasıl Kullanılır, Göze Yapışırsa Nasıl Çıkartılır, Kontakt Lens Nedir, Kontakt Lens Nasıl Kullanılır, Lens Suyu Nasıl Kullanılır, Lens Göze Yapışırsa Ne Olur, Lensin Göze Zararları Nelerdir, Lens Batma Yapar mı, Lens Yapışır mı

sağlık sitesi |-| süprem kumaş |-| nakliyat youtube izlenme al |-| gizli kamera |-| instagram takipçi hilesi |-| ideal kilo hesaplama |-| instagram beğeni hilesi |-| smm panel