EVASİF ilaç nedir, ne işe yarar, ne için kullanılır? Evasif 245 mg

Evasif 245 mg nedir, ne için kullanılır, yan etkileri nelerdir, fiyat. EVASİF®, mavi renkli, badem şeklinde film kaplı tabletlerdir ve kutuda, içinde silika jel nem çekicisi bulunan 30 film kaplı tabletlik beyaz HDPE şişede sunulmaktadır. EVASİF® 245 mg film kaplı tablet, bir hepatit B virüsü (HBV) enfeksiyonu olan kronik hepatit B’yi tedavi etmek için kullanılır. Evasif ilaç hakkında tüm detaylar

Evasif 245 mg
Evasif 245 mg

Film kaplı tabletler:
• yetişkinler,
• 12 yaşından büyük 18 yaşından küçük adolesanlarda kullanım için uygundur.
EVASİF® 245 mg film kaplı tablet, ayrıca İnsan İmmün Yetmezlik Virüsü (HIV)
enfeksiyonuna yönelik bir tedavidir. Film kaplı tabletler:
• 18 yaşından büyük yetişkinler,
• direnç geliştirme nedeniyle artık tamamen etkili olmayan veya yan etkilere yol açan
diğer HIV ilaçlarıyla daha önce tedavi edilmiş 12 yaşından büyük 18 yaşından küçük
adolesanlarda kullanım için uygundur.

Hepatit B virüsü (HBV) açısından EVASİF®’le tedavi edilmek için HIV enfeksiyonunuzun
olması gerekmez. EVASİF®, etkin madde tenofovir disoproksil içerir. Bu etkin madde, hepatit B virüsünü veya
HIV ya da her ikisini tedavi etmek için kullanılan antiviral veya antiretroviral bir ilaçtır.
Tenofovir genellikle NRTI olarak bilinen bir nükleotid revers transkriptaz inhibitörüdür ve
virüslerin kendilerini yeniden üretmesi için esas olan enzimlerin (hepatit B’de DNA
polimeraz, HIV’de revers transkriptaz) normal çalışmasını engelleyerek çalışır. HIV’de,
EVASİF®, HIV enfeksiyonunu tedavi etmek için her zaman diğer ilaçlarla kombine halde
kullanılmalıdır Evasif ilaç

Evasif olası yan etkiler nelerdir?

Tüm ilaçlarda olduğu gibi, EVASİF®’in içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde
yan etkilere yol açabilir.
İstenmeyen yan etkiler aşağıdaki sıklık derecesine göre belirtilmiştir.
Çok yaygın :10 hastanın en az 1’inde görülebilir.
Yaygın :10 hastanın 1’inden az, fakat 100 hastanın birinden fazla görülebilir.
Yaygın olmayan :100 hastanın 1’inden az, fakat 1000 hastanın birinden fazla görülebilir.
Seyrek: :1000 hastanın 1’inden az, fakat 10.000 hastanın birinden fazla görülebilir.
Çok seyrek :10.000 hastanın 1’inden az görülebilir.
Bilinmiyor :Eldeki verilerden hareketle tahmin edilemiyor.
Aşağıdakilerden biri olursa EVASİF®’ i kullanmayı durdurunuz ve DERHAL
doktorunuza bildiriniz veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz.
• Soluk almada zorluk, yüz, dudak, dil veya boğazda şişme, ani kan basıncı düşmesi,
yaygın ve şiddetli kızarıklık, kaşıntı, kurdeşen (ürtiker)
Bunların hepsi çok ciddi yan etkilerdir.
Eğer bunlardan biri sizde mevcut ise, sizin EVASİF®’ e karşı ciddi alerjiniz var demektir.
Acil tıbbi müdahaleye veya hastaneye yatırılmanıza gerek olabilir.
Bu çok ciddi yan etkilerin hepsi oldukça seyrek görülür.
Aşağıdakilerden herhangi birini fark ederseniz, hemen doktorunuza bildiriniz veya size
en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz:
• Laktik asidoz (kanda laktik asit fazlası) ölümcül olabilen, ciddi bir yan etkidir. Aşağıdaki
yan etkiler laktik asidoz belirtileri olabilir:
• derin, hızlı nefes alıp verme
• baş dönmesi
• bulantı, rahatsızlık hissetme ve mide ağrısı
Bunların hepsi ciddi yan etkilerdir. Acil tıbbi müdahale gerekebilir.
Ciddi yan etkiler çok seyrek görülür.
Çok yaygın:
• ishal,
• istifra (kusma),
• mide bulantısı (bulantı),
• baş dönmes

Başa dön tuşu
NEDEN HABER | - | DUMAN HABER | - | istanbul evden eve nakliyat