yılan kalesi nedir

Yılan Kalesi Nedir? Yılan Kalesi Nerededir? Yılan Kalesinin Öyküsü Nedir? Lokman Hekim’in İslam’a göre peygamber olduğuna dair iddialar bulunmakla beraber İslam alimlerinin genel görüşü peygamber olmadığı yönündedir….Lokman Hekim’in Yılan Kalesi ile ilgili hikayesi ise enteresan… Toros Dağları’nı aşarak Antakya’ya giden tarihi İpek Yolu üzerinde yer alan Yılan Kalesi, Orta Çağ’da...