Youtube Abone Satın Alma Sitesi

Colchicum Dispert Film Tablet Nasıl Kullanılır? Olası Yan Etkileri Nelerdir?

BU REKLAM SİZE ÖZEL YAYIMLANMAKTADIR

Colchicum Dispert Film Tablet Nasıl Kullanılır? Olası Yan Etkileri Nelerdir? İlacın etken maddesi Kolşisin’dir. COLCHICUM DISPERT Film Tablet, vücudun ürik asit kristallerine verdiği tepki şeklini değiştirerek  Gut  (damla hastalığı) ataklarını önlemek için kullanılan bir ilaçtır. Vücutta fazla ürik asit bulunması gut belirtilerine (ağrı, şişlik gibi) yol açar. Bu ilaç gut (damla hastalığı) hastalığını kökten tedavi etmemekte ya da  başlamış olan gut ataklarını durdurmamaktadır. COLCHICUM DISPERT, kısa süre içinde gelişen veya kronik gut hastalığı (damla hastalığı) ve Ailevi Akdeniz Hummasının (tekrarlayan ateş, karın ağrısı, göğüs ağrısı, eklem ağrısı nöbetleriyle belirgin kalıtımsal bir hastalık) önlenmesi ve tedavisinde;  Behçet hastalığı (ağızda ve cinsel bölgede ağrılı yaralar, gözde kızarıklık, ağrı ve bulanık görmeyle kendini gösteren göz problemleri ve deride ağrılı ve büyük sivilceler, cilt altı bezeleri bulgularıyla seyreden bir hastalık) belirtilerinin tedavisinde kullanılır.

Colchicum Dispert Film Tablet Nasıl Kullanılır? Olası Yan Etkileri Nelerdir?
Colchicum Dispert Film Tablet Nasıl Kullanılır, Olası Yan Etkileri Nelerdir, Kaç Yaş Grubu Kullanabilir, Ne İşe Yarar, Kullanım Talimatları Nelerdir, İlacı Kullanmada Bilinmesi Gereken Hususlar Nelerdir, Colchicum Dispert Kaç mg

COLCHICUM DISPERT FİLM TABLET HAKKINDA BİLİNMESİ GEREKEN HUSUSLAR :

 1. İlacın etken maddesine karşı bir alerjiniz varsa bu ilacı kullanmanız önerilmez.
 2. COLCHICUM DISPERT, kısa süre içinde gelişen veya kronik gut hastalığı (damla hastalığı) ve Ailevi Akdeniz Hummasının önlenmesi ve tedavisinde; Behçet hastalığı belirtilerinin tedavisinde kullanılır.
 3. Düzenli bir şekilde kullanırsanız etkisini hemen fark edeceksiniz. Çünkü gut ataklarının sıklığı azalacaktır. Başlamış olan gut ataklarını durdurmamaktadır. Gut tedavisi için doktorunuzun reçete ettiği diğer gut ilaçlarını kullansanız bile bu ilacı  düzenli bir şekilde kullanmaya devam ediniz.
 4. Eğer  ciddi karaciğer veya  böbrek rahatsızlığınız var ise ya da ciddi mide ve bağırsak hastalığı, mide ülseri, kötü huylu kan hastalığınız veya size hemodiyaliz uygulanıyorsa ya da hamile iseniz; kullanmayınız.
 5. Eğer karaciğer veya böbrek hastalığınız varsa ya da kalp problemleri, spastik kolon rahatsızlığı, mide veya bağırsak ülseriniz varsa veya yaşlı iseniz ya da emziriyorsanız; bu ilacı kullanmadan önce doktorunuzu durumunuz hakkında bilgilendiriniz.
 6. İlacın kullanımının durumunuzu iyileştirdiğinden emin olmak için düzenli aralıklarla kan sayımı ve böbrek fonksiyonlarınızın test edilmesine ihtiyaç duyulabilir.
 7. Alkol kullanımından kaçınınız. Alkol kandaki ürik asit seviyesini yükseltebilir ve mide problemleri riskini artırabilir.
 8. Hamilelik döneminde kullanılmamalıdır.  Emzirme döneminde doktorunuza danışmadan kullanmayınız.

COLCHICUM DISPERT FİLM TABLET’İN KULLANIM ŞEKLİ :

 1. Doktorunuz bu ilacı nasıl reçete ettiyse o şekilde kullanmanız gerekmektedir. Tedavi süresince lütfen doktorunuzun direktiflerine uyunuz.
 2. İlacın her dozunu yemek esnasında veya yemekten sonra tok karnına bir bardak dolusu su ile birlikte alınız.

İLACIN OLASI YAN ETKİLERİ

 1. Karın ağrısı , nefes almada güçlük, kurdeşen, yüzde , dudaklarda , dilde ve boğazda şişlik gibi bir durumda doktorunuzu bilgilendiriniz.
 2. Mide bulantısı, kusma, ishal ve karın ağrısı yaygın görülen yan etkilerdir.

COLCHICUM DISPERT FİLM TABLET KULLANMA TALİMATI

Uygun kullanım ve doz/uygulama sıklığı için talimatlar

• COLCHICUM-DISPERT’i daima doktorunuzun tavsiye ettiği şekilde kullanınız. Herhangi bir durumdan emin değilseniz lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

BU REKLAM SİZE ÖZEL YAYIMLANMAKTADIR

• COLCHICUM-DISPERT’in dozu hastalığın şiddetine göre ayarlanmaktadır.

Yetişkinlerde kullanımı:

Akut gut hastalığı (ayrıca kalsiyum pirofosfat birikmesi):

Koruyucu olarak (krizlerin sıklığını ve şiddetini azaltmak için sürekli olarak): Başlangıçta günde bir defa 1 film tablet kullanılır. Gerekirse doz günde iki defa l’er film tablete çıkarılabilir. Hafif şiddetteki durumlarda haftada 1-4 defa l’er film tablet kullanımı yeterli olabilir.

Akut atak durumunda:

BU REKLAM SİZE ÖZEL YAYIMLANMAKTADIR

Tedavi amacıyla ilk belirti ile birlikte 1 veya 2 film tablet alınır. Daha sonra, ağrı geçinceye kadar veya bulantı, kusma ve ishal oluncaya kadar veya toplam 6 rng’hk maksimum doza (12 film tablet) ulaşılıncaya kadar her 1-2 saatte bir l’er film tablet ile devam edilir. Atak geçtiği zaman ilaç alımı durdurulur.

Ailevi Akdeniz humması ve amiloidoz (organlarda amiloid proteini birikimi ile oluşan bir hastalık) baskılanmasında:

Koruyucu amaçla: Önce günde 1 defa 1 film tablet verilir. Gerekiyorsa ve doz tolere edilebiliyorsa günde 2 mg’a kadar toplam doz bölünerek verilebilir. 2 veya 3’e bölünmek suretiyle toplam 2 mg’a kadar günlük dozlara çıkılabilir.

Akut atağın baskılanması için: Saatte bir olmak üzere 4 defa l’er film tablet ile başlanır. Daha sonra o gün için iki saatte bir 2 defa 1er film tablet ile devam edilir. Daha sonra 12 saatte bir 1 film tablet uygulamasıyla iki gün daha tedavi sürdürülür. Bu üç günlük tedavinin herhangi bir anında atak bariz olarak kontrol altına alınmışsa uygulama kesilebilir.

Behçet Hastalığında:

3’e bölerek günlük 1-1,5 mg doz kullanılır.

Uygulama yolu ve metodu

Ağızdan alınır.

Çocuklarda kullanımı

Yaşlılarda kullanımı

5 yaşından küçük olanlarda günde bir defa 1 film tablet; 5 yaş ve daha büyük olan çocuklarda günde iki defa l’er film tablet.

Çocuklar büyüdükçe dozun ayarlanması gerekebilir.

Not: Tedaviye başladığında 5 yaşından küçük olan çocuklarda, genellikle 7 yaş civarında dozda artış (günde 2 film tablete artış) gerekmektedir ve 5 yaşından sonra tedaviye başlanılan çocuklar ise 12,5 yaş civarında doz artışına ihtiyaç duymaktadır (günde 3 film tablet) bildirilmektedir.

COLCHICUM-DISPERT’in bu hastalık dışında çocuklarda etkili ve güvenli olup olmadığı bilinmemektedir.

Yaşlılarda kullanımı

Doktorunuz dozunuzu belirleyecektir.

Özel kullanım durumları

Böbrek yetmezliğinde ilacın dozunda değişiklik yapılması gerekmektedir.

Böbrek fonksiyon yetmezliği (kreatin klerensi 10-50 mL/dak. arasında) olan erişkinlerde doz:

Koruyucu kullanım için: Günde bir defa 1 film tablet.

Akut atak tedavisinde: Normal dozun yarısı (günde en fazla 3 mg).

Böbrek yetmezliğiniz var ise doktorunuz ile konuşmalısınız.

Eğer COLCHICUM-DISPERT ’in etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.

Kullanmanız gerekenden daha fazla COLCHICUM DISPERT kullanırsanız

Colchicum Dispert Yan Etkileri. Aşırı doz aldıysanız belirtiler 2 ila 72 saate kadar görülmeyebilir. İlk belirtiler ağızda ve boğazda yanma ve soyulma hissi, yutmada güçlüktür. Bu belirtileri mide bulantısı, kusma, karın ağrısı ve ishal takip eder. İshal şiddetli ve kanlı olabilir; barsaklarda ağrı, burulma olabilir.

Aşırı dozda COLCHICUM-DISPERT kullanılması damar hasarı ile birlikte sıvı kaybı, tansiyonda düşme ve şoka neden olabilir. Kaslarda zayıflama veya felç meydana gelebilir ve solunum yetmezliğine kadar ilerleyebilir. Kemik iliği hasarı, kalp kasında hasar ortaya çıkabilir.

Karaciğer hasarı ve böbrek yetmezliği ve akciğerde sıvı birikmesi meydana gelebilir. 5. günden sonra kan tablosu bozuklukları ortaya çıkar. İdrarda kan çıkması ve idrara çıkmada azalma böbrek harabiyetinin bir göstergesidir. Adale zayıflaması ve bir felç gelişebilir. Hastanın genellikle bilinci yerindedir, buna rağmen, nöbetler meydana gelebilir. Solunum durması, kalp durması veya kan enfeksiyonu sonucunda ölüm görülebilir.

Sağ kalan hastalarda, doz aşımından yaklaşık 10 gün sonra saç dökülmesi, kan tablosunda

COLCHICUM-DISPERT’ten kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.

Colchicum Dispert Film Tablet Nasıl Kullanılır, Olası Yan Etkileri Nelerdir, Kaç Yaş Grubu Kullanabilir, Ne İşe Yarar, Kullanım Talimatları Nelerdir, İlacı Kullanmada Bilinmesi Gereken Hususlar Nelerdir, Colchicum Dispert Kaç mg

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.